Geld en de ontwikkeling van ons bewustzijn

Wat licht erop als je je verdiept in 5000 jaar geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens? Eenmaal gesteld liet deze vraag Jac Hielema, die naast Tropische Cultuurtechniek in Wageningen ook Filosofie in Nijmegen studeerde, en werkte als handelaar van biologisch groente en fruit, communicatie adviseur en leraar, niet meer los. Wat boeit hem zo aan geld? “Niets. Ik ben helemaal niet met geld bezig,” zegt hij, om er direct op te laten volgen: “En: alles! De maatschappij draait om geld. Met je geld geef je richting aan wat wel en niet tot ontwikkeling kan komen. Dus als je je verdiept in geld, verdiep je je in de mens en diens wereldbeeld, diens godsbeeld. Geld is de maatschappelijke uitdrukking van geest waarbij ik geest zie als het element in ons innerlijke leven dat focust, dat creatief is, dat besluit om liefdevol ergens op in te gaan – of niet. Vanuit dat gezichtspunt bekeken boeit het me mateloos hoe we samen bewust de focus kunnen hebben op wat we tot ontwikkeling willen laten komen in de wereld.”

De drie avonden
De drie avonden over geld en bewustzijn zijn gegoten in het formaat van CHE Salons dat Jac goed past. Telkens zal hij een inleiding geven, dan een oefening begeleiden waarin het creatieve vermogen van de aanwezigen wordt aangesproken, waarna reflectie plaatsvindt met de vraag: Waar zijn we ons bewust van geworden? Jac: “Onze creatieve vermogens zijn eindeloos, maar vaak zitten we onbewust vast in voorstellingen die ons beperken. Wat ik doe is mensen in contact brengen met de onderliggende ideeënwereld, de oneindige scheppingskracht die je overal op kunt richten. Ook op de geldhuishouding die we heel anders zouden kunnen inrichten dan zoals nu met het kredietgeld dat een kleine elite bevoordeelt. We gaan kijken hoe we het huidige systeem zo kunnen omvormen dat het de volgende fase van onze menselijke en maatschappelijke ontwikkeling mogelijk maakt.”
Interesse? Geef je op via link.

Economy Transformers
Binnen het al een aantal jaren lopende initiatief van de Economy Transformers (ET) is Jac de ET Academy gestart. Na een succesvol pioniersjaar begint hij komende september met het geven van een driejarige opleiding die hij schetst als een ruimte waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen tot samenlevingskunstenaars. “We sluiten we aan bij de impuls van leren vertrouwen in het eigen denken en waarnemen van de allereerste academie ooit, die van Plato. Qua denken en handelen sluiten we aan bij Goethes natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing zoals dat later door Rudolf Steiner is uitgewerkt in de Filosofie van de vrijheid.” De opleiding vindt plaats in Het Veerhuis in Varik dat zichzelf profileert als Village Trade Center. “En met liefde kom ik overal waar acht mensen zich verzamelen,” voegt Jac eraan toe. “We doen in principe hetzelfde als op de drie CHE-avonden maar dan meer, structureler en met de bedoeling persoonlijk aan de slag te gaan en elkaar te helpen in het verwezenlijken van vernieuwende initiatieven.”UITNODIGING 3 LUIK

Geld en Bewustzijn
(verleden, heden en toekomst)

‘Als mensen een toekomst willen creëren waarin zij in vrede met elkaar samenleven en op een rechtvaardige manier de gezamenlijk geproduceerde goederen onderling verdelen, dan is er mijns inziens een bewustzijnstap nodig, die elk afzonderlijk mens zelf heeft te zetten. Zet de mens die bewustzijnsstap niet, dan zie ik de beschaving steen voor steen afbrokkelen en heftigere crises elkaar in steeds hoger tempo opvolgen. Elke nieuwe crisis geeft de mens weer een nieuwe kans om zichzelf bij elkaar te rapen om van binnenuit, vanuit liefde en vertrouwen nieuwe toekomsten te scheppen.’

In een reeks van drie bijeenkomsten zal Jac Hielema niet alleen de geschiedenis van het geld schetsen in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens, maar zal hij ook met de deelnemers denk- en waarnemingsoefeningen doen, die de mogelijkheid bieden om te ervaren dat er onder de subjectieve voorstellings- en belevingswereld, een objectieve liefdevolle scheppende ideeënwereld is, die ten grondslag ligt aan de fysiek-zintuigelijke verschijningswereld. Het is volgens Jac aan de tijd om ons innerlijk leven te verdiepen tot in die ideeënwereld, van waaruit eenieder zijn of haar ideeën kan putten die hij of zij ten grondslag kan leggen aan zijn of haar daden.

Rode lijn van deze salonserie die plaatsvindt op Venwoude, Lage Vuursche

Avond 1 – maandag 14 november 2016

Eerste uur:
Schets van de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens van 3.000 jaar voor christus tot 1917.

Tweede uur:
Oefening: het eigen denken waarnemen, jezelf ervaren als de schepper van de ideeën op grond waarvan je besluiten neemt en keuzes maakt.

Avond 2 – maandag 28 november 2016

Eerste uur:
De mensheid in crisis, de geschiedenis van het geld (en het geweld) van de twintigste eeuw tot en met nu.

Tweede uur:
Oefening: het beleven van de ideeën, het ervaren van de belevende en scheppende kracht van vruchtbare ideeën en de deprimerende en vernietigende kracht van onvruchtbare ideeën.

Avond 3 – maandag 12 december 2016

Eerste uur:
Mogelijke toekomstige scenario’s als de mens voortgaat op het huidige, ingeslagen pad c.q. zichzelf van binnenuit vernieuwt.

Tweede uur:
Oefening: het visualiseren van mogelijke toekomsten en de eigen bijdrage daarbij.