CHE-salon: Wat is jouw volgende stap in dit snel veranderende Nederland?

Wat is jouw volgende stap in dit snel veranderende Nederland?

o.l.v. Ard Hordijk, Domi Lambregts en Leida Schuringa

Er is veel aan de hand in Nederland en in de rest van de wereld. De urgentie groeit om actief vorm te geven aan de leefwereld zoals ieder van ons die graag ziet. Wij zijn heel benieuwd wat er in jullie leeft en wat deze veranderingen bij jullie in beweging brengen.

Ook het CHE zelf is in beweging. Het komend jaar staat voor ons in het teken van het onderzoeken van de natuurlijke volgende stap.

We vermoeden dat er onder jullie, mensen zijn die met prachtige ideeën rondlopen die met gelijkgestemden gemakkelijker en met meer plezier te realiseren zijn. Graag willen we met jullie kijken of we dit onderliggende potentieel zichtbaar kunnen maken en de verwezenlijking daarvan kunnen ondersteunen met de ervaringen die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgedaan.

Heb jij ideeën voor een gesprek/project/activiteit geïnspireerd op maatschappelijke vernieuwing vanuit eenheidsbewustzijn, die je graag vorm wilt geven samen met andere betrokkenen bij het CHE? Of wil je meewerken met andere betrokkenen bij het CHE om hun ideeën vorm te geven? Kom dan naar de salon op DONDERDAG 23 maart in de Impact Hub! Ontvangst vanaf 13.30 uur. Aanvang programma: 14.00 uur

Het doel van deze salon is om elkaar te helpen om ideeën/plannen te realiseren die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing vanuit eenheidsbewustzijn. Dat kan variëren van het organiseren van een dialoog over ‘Hoe verhoud ik mij tot de huidige wereldontwikkelingen’ (mogelijk geïnspireerd door de salon van Herman Wijffels van 6 maart en de salon over de verkiezingsuitslag op 20 maart), tot het maken van een theaterproductie over integratie of een concreet project rond duurzaamheid of sociale cohesie in je eigen buurt. Er zijn natuurlijk vele plekken waar vanuit je dit kunt doen. Wat wij willen beoefenen is om dit vanuit de uitgangspunten van CHE te doen (zie ook https://www.humanemergence.nl/).

Als je na de 23-ste met het idee verder wil gaan, bieden we vanuit het CHE de volgende ondersteuning aan:

* De mogelijkheid om – samen met een salonhost – een salon te organiseren over het onderwerp/idee/plan dat je na aan het hart ligt.

* Als je hier met een groep aan wilt gaan werken (in de vorm van een constellatie, werkgroep of anderszins), ondersteunen we je daarbij, met behulp van een overzicht van de best-practices van de constellaties rond second-tier samenwerking en 1-op1 coaching.

* Het ondersteunen van je initiatief via online publicatiemogelijkheden.


Je bent van harte welkom!

Ard, Domi en Leida zijn al vele jaren actief binnen het CHE. Ard en Leida werken ook als partner van Synnervate. Met z’n drieën vervullen zij de nieuwe CHE-rol “Onderzoeker volgende stap CHE-organisatie”.


Aanmelden

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze salon. Je kunt je aanmelden door op de groene ‘JA’ button te klikken, je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding. Mocht je onverwacht toch niet kunnen komen, stuur dan een sms naar Leida: 06 20 74 88 50.

Salons voorjaar 2017:

Maandag 20 maart 2017: Peter van der Vliet en Clé Burgers
Waarnemen van de ‘democratische’ ontwikkelingen – Venwoude

Donderdagmiddag 23 maart 2017: Leida Schuringa, Domi Lambregts en Ard Hordijk
In actie vanuit en met het CHE – The Hub Amsterdam

Maandag 3 april 2017: Odile van Eck en Michael Welsby
Resonant connection in partnerrelatie – Venwoude

Maandag 10 april 2017: Jeff Olson
Atone now – Venwoude

Maandag 1 mei 2017: Onderwerp volgt nog
Venwoude

Maandag 15 mei 2017: Onderwerp volgt nog
Venwoude

Maandag 29 mei 2017: Onderwerp volgt nog
Venwoude

Maandag 12 juni 2017: Heleen Kuiper en Toon Franken
Organiseren vanuit teal – Venwoude

Bijdrage

We bieden deze salons aan vanuit de “purpose en principles” van het CHE en om dat in de toekomst blijvend mogelijk te kunnen maken, vragen we van jullie een financiële bijdrage vanaf € 7,50 te voldoen bij de salonhost.

En ook mogelijk, word donateur!

Door vrijwilligers voor vrijwilligers georganiseerd. En het CHE heeft kosten. Van de Kamer van Koophandel en de website tot en met het willen vergoeden van de tijd die gaat in het maken van verbindingen tussen partijen die samenwerkingen aangaan waar ze niet van hadden kunnen dromen. Om dat allemaal mogelijk te blijven maken nodigen we je uit om donateur te worden van het CHE. Met een automatische overschrijving van tenminste € 20,– per maand maak je ons werk mede mogelijk. Het Center for Human Emergence NL is erkend als goed doel, waardoor je giften aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Je kunt je als donateur aanmelden door een email te sturen aan Leidje@humanemergence.nl en/of direct een eenmalige donatie of maandbedrag over te maken op IBAN rekeningnummer NL51 TRIO 0212 4791 72 t.n.v. Stichting Center for Human Emergence te Amsterdam. Overigens zijn losse bijdragen ook zeer welkom.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze salon (zie uitnodiging en aanmelden).

We hopen dat je komt!

Deel dit evenement op Facebook en Twitter

Met vriendelijke groeten,

Ard Hordijk, Domi Lambregts en Leida Schuringa