CHE salon over Strategic Meshworking™, 21 april 2009

21 april 2009, 19:00-21:30, Venwoude, Lage Vuursche

Meshworking is een van de kernproducten van het CHE. Het is iets waar we een tijdje geleden al een naam voor hadden, maar waarvan we pas vorig jaar begonnen te ontdekken wat het echt is. In deze salon willen we zowel ons diepste begrip van deze benadering delen als de vragen waar we nu mee spelen.

In essentie gaat meshworking over de manier waarop we een verscheidenheid aan stakeholders zo achter een gezamenlijk doel scharen, dat er werkelijke vooruitgang geboekt kan worden in de complexe vraagstukken waar we vandaag de dag voor staan. Dat betekent dat – anders dan in een netwerk waarin de verbindingen tussen de partners gericht is op het eigen belang – het eigen belang van elke partner wordt geplaatst binnen de context van het gemeenschappelijke belang.
In een meshwork is er dan ook ruim aandacht voor de unieke kwaliteiten van elk van de partners en de manier waarop die nog beter tot leven kunnen komen in de verbinding met de anderen. In diepgaande gesprekken wordt de verhouding blootgelegd tussen de drijvende motivaties en belangen van elk van de partners en het gemeenschappelijke doel.
De openheid van het gesprek, de erkenning van de eigen belangen en de commitment aan het gezamenlijke doel zorgen dat er een gemeenschap ontstaat. Dit maakt dat partners in een meshwork samen veel meer kunnen bereiken dan elk van de partners afzonderlijk.

Anne-Marie Voorhoeve vervult bij het CHE de rol van Strategic Connector. Met een aantal anderen van het CHE heeft ze met deze benadering gewerkt in het Meshwork for Mothercare, waarin met twintig partners vorm gegeven werd aan de Millennium Doelstelling 5 van de Verenigde Naties, nl. het drastisch terugbrengen van moedersterfte.

Peter Merry, oprichter en voorzitter van het CHE, past de onderliggende principes van meshworking nu toe in het ontwerp van het State of the World Forum en het daarbij behorende Global Transition Initiative.

21 april 2009, 19:00-21:30, Venwoude, Lage Vuursche

Meshworking is een van de kernproducten van het CHE. Het is iets waar we een tijdje geleden al een naam voor hadden, maar waarvan we pas vorig jaar begonnen te ontdekken wat het echt is. In deze salon willen we zowel ons diepste begrip van deze benadering delen als de vragen waar we nu mee spelen.

In essentie gaat meshworking over de manier waarop we een verscheidenheid aan stakeholders zo achter een gezamenlijk doel scharen, dat er werkelijke vooruitgang geboekt kan worden in de complexe vraagstukken waar we vandaag de dag voor staan. Dat betekent dat – anders dan in een netwerk waarin de verbindingen tussen de partners gericht is op het eigen belang – het eigen belang van elke partner wordt geplaatst binnen de context van het gemeenschappelijke belang.
In een meshwork is er dan ook ruim aandacht voor de unieke kwaliteiten van elk van de partners en de manier waarop die nog beter tot leven kunnen komen in de verbinding met de anderen. In diepgaande gesprekken wordt de verhouding blootgelegd tussen de drijvende motivaties en belangen van elk van de partners en het gemeenschappelijke doel.
De openheid van het gesprek, de erkenning van de eigen belangen en de commitment aan het gezamenlijke doel zorgen dat er een gemeenschap ontstaat. Dit maakt dat partners in een meshwork samen veel meer kunnen bereiken dan elk van de partners afzonderlijk.

Anne-Marie Voorhoeve vervult bij het CHE de rol van Strategic Connector. Met een aantal anderen van het CHE heeft ze met deze benadering gewerkt in het Meshwork for Mothercare, waarin met twintig partners vorm gegeven werd aan de Millennium Doelstelling 5 van de Verenigde Naties, nl. het drastisch terugbrengen van moedersterfte.

Peter Merry, oprichter en voorzitter van het CHE, past de onderliggende principes van meshworking nu toe in het ontwerp van het State of the World Forum en het daarbij behorende Global Transition Initiative.