CHE-salon: Integrale organisatie-ontwikkeling: op weg naar teal organisaties (12 juni 2017)


Integrale organisatie-ontwikkeling: op weg naar teal organisaties met Heleen Kuiper en Toon Franken

Organisaties zijn belangrijke entiteiten in de samenleving. Het zijn de plekken waar mensen met elkaar werken, meerwaarde creëren en de samenleving mee vormgeven. Er is veel gaande op het gebied van innovatie en vernieuwing van organisaties: ‘Semco style organiseren’, ‘nieuw organiseren’ of ‘teal organiseren’ zijn begrippen die je wellicht kent. Er wordt geëxperimenteerd met meer zelforganisatie en minder planning en control. Meer vrijheid en menselijkheid en minder (bureaucratische) systemen en onnodige regeltjes. De oorzaken hiervan liggen enerzijds in de snel veranderende samenleving: de oude manier van organiseren maakt het onmogelijk om adequaat op deze veranderingen te reageren en anderzijds in een verlangen bij mensen naar meer zingeving in het werk.

Hoe wordt de werkplek een uitnodiging voor bewuste ontwikkeling?

– De ‘’hele mens’’ weer centraal, met z’n intuïtie, creativiteit en in vrijheid handelen.

– Purpose, zingeving en meerwaarde creëren als thema.

– Zelforganisatie als een natuurlijke manier van samenwerken.

Zijn dit reële opties, is dit al gaande of is dit een naïeve illusie?

In deze CHE-salon staan we stil bij de ontwikkelingen en vernieuwingen die in organisaties momenteel gaande zijn en schatten deze in op hun waarde. Wat is hiervan de werkelijke betekenis? We maken je bewust van je mindset over werk en organisaties en geven aan wat hierin mogelijke verschuivingen zijn. We verkennen met elkaar wat ‘’teal organisaties’’ zijn: organisaties met de kenmerken van spiral geel-turquoise, second tier bewustzijnsniveau. En we gaan een dialoog aan over de (voor ons brandende) vraag: is het wellicht mogelijk dat organisaties een vehikel kunnen zijn voor bewuste ontwikkeling van de mensen die er werken? Kunnen organisaties mensen meenemen in ontwikkeling naar een meer omvattend, breder en dieper perspectief?

Toon Franken en Heleen Kuiper houden zich bezig met Integrale zelfsturing in organisaties. Zij zijn beide geïnspireerd door onder andere Frederic Laloux’s boek ‘Reinventing Organizations’, Integral Theory, SDi en Theory U. Ze hebben training en opleiding gevolgd op Venwoude, Toon is ook verbonden aan Venwoude. Ze begeleiden mensen in organisaties in de zoektocht naar ‘teal organiseren’.

Aanmelden

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze salon. Je kunt je aanmelden door op de groene ‘Evenement bijwonen’ button te klikken, je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding.

Aanmelden is belangrijk, ook als je niet mee-eet. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zoeken we een passende ruimte. Op de dag van de salon krijg je per mail te weten in welke ruimte de salon plaatsvindt.

Mocht je onverwacht toch niet kunnen komen, stuur dan een sms naar Peter Luijten: 06 23 18 42 87.


Samen eten

Venwoude biedt de bezoekers van de salon de gelegenheid om mee te eten. De vegetarische maaltijden worden bereid met volwaardige producten en verse groenten uit de streek en van het seizoen. Venwoude berekent € 13,50 p.p. (contant en graag gepast daar aan de CHE Salonhost te voldoen) en het wordt op prijs gesteld wanneer we even helpen opruimen.

Voor een goede planning van de keuken en de inkopen geven we het aantal eters op vrijdagochtend door. Je kunt je voor het eten aanmelden door – uiterlijk vrijdag 9 juni aanstaande vóór 17.00 uur – een mail te sturen naar peterluijten@humanemergence.nl


Programma salons 2017:

– Maandag 26 juni 2017
Onderwerp volgt nog (Venwoude)

– Maandag 4 september 2017
Onderwerp volgt nog (Venwoude)

– Maandag 18 september 2017
Domi Lambregts – De volgende stap in partnerrelaties in Nederland (Venwoude)

– Maandag 2 oktober 2017
Kim j. Wright – Transition in the field of law practice (Venwoude)

– Maandag 23 oktober 2017

Onderwerp volgt nog (Venwoude)

– Maandag 6 november 2017

Onderwerp volgt nog (Venwoude)

– Maandag 20 november 2017

Onderwerp volgt nog (Venwoude)

– Maandag 4 december 2017

Onderwerp volgt nog (Venwoude)

– Maandag 18 december 2017

Onderwerp volgt nog (Venwoude)


Bijdrage

We bieden deze salons aan vanuit de “purpose en principles” van het CHE en om dat in de toekomst blijvend mogelijk te kunnen maken, vragen we van jullie een financiële bijdrage vanaf € 7,50.

En ook mogelijk, word donateur!

Door vrijwilligers voor vrijwilligers georganiseerd. En het CHE heeft kosten. Van de Kamer van Koophandel en de website tot en met het willen vergoeden van de tijd die gaat in het maken van verbindingen tussen partijen die samenwerkingen aangaan waar ze niet van hadden kunnen dromen. Om dat allemaal mogelijk te blijven maken nodigen we je uit om donateur te worden van het CHE. Met een automatische overschrijving van tenminste € 20,– per maand maak je ons werk mede mogelijk. Het Center for Human Emergence NL is erkend als goed doel, waardoor je giften aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Je kunt je als donateur aanmelden door een email te sturen aan Leidje@humanemergence.nl en/of direct een eenmalige donatie of maandbedrag over te maken op IBAN rekeningnummer NL51 TRIO 0212 4791 72 t.n.v. Stichting Center for Human Emergence te Amsterdam.

Overigens zijn losse bijdragen ook zeer welkom.

We hopen dat je komt!

Hartelijke groeten,

Toon Franken, Heleen Kuiper en Peter Luijten