CHE NL biedt in samenwerking met Economy Transformers een serie van drie salons aan over geld en bewustzijn

SPECIAAL AANBOD!

Geld en Bewustzijn
(verleden, heden en toekomst)

‘Als mensen een toekomst willen creëren waarin zij in vrede met elkaar samenleven en op een rechtvaardige manier de gezamenlijk geproduceerde goederen onderling verdelen, dan is er mijns inziens een bewustzijnstap nodig, die elk afzonderlijk mens zelf heeft te zetten. Zet de mens die bewustzijnsstap niet, dan zie ik de beschaving steen voor steen afbrokkelen en heftigere crises elkaar in steeds hoger tempo opvolgen. Elke nieuwe crisis geeft de mens weer een nieuwe kans om zichzelf bij elkaar te rapen om van binnenuit, vanuit liefde en vertrouwen nieuwe toekomsten te scheppen.’

In een reeks van drie bijeenkomsten zal Jac Hielema niet alleen de geschiedenis van het geld schetsen in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens, maar zal hij ook met de deelnemers denk- en waarnemingsoefeningen doen, die de mogelijkheid bieden om te ervaren dat er onder de subjectieve voorstellings- en belevingswereld, een objectieve liefdevolle scheppende ideeënwereld is, die ten grondslag ligt aan de fysiek-zintuigelijke verschijningswereld. Het is volgens Jac aan de tijd om ons innerlijk leven te verdiepen tot in die ideeënwereld, van waaruit eenieder zijn of haar ideeën kan putten die hij of zij ten grondslag kan leggen aan zijn of haar daden.

Rode lijn van deze salonserie

Avond 1 – maandag 14 november 2016 (Venwoude, Lage Vuursche)
Eerste uur:
Schets van de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens van 3.000 jaar voor christus tot 1917.
Tweede uur:
Oefening: het eigen denken waarnemen, jezelf ervaren als de schepper van de ideeën op grond waarvan je besluiten neemt en keuzes maakt.

Avond 2 – maandag 28 november 2016 (Venwoude, Lage Vuursche)
Eerste uur:
De mensheid in crisis, de geschiedenis van het geld (en het geweld) van de twintigste eeuw tot en met nu.
Tweede uur:
Oefening: het beleven van de ideeën, het ervaren van de belevende en scheppende kracht van vruchtbare ideeën en de deprimerende en vernietigende kracht van onvruchtbare ideeën.

Avond 3 – maandag 12 december 2016 (Venwoude, Lage Vuursche)
Eerste uur:
Mogelijke toekomstige scenario’s als de mens voortgaat op het huidige, ingeslagen pad c.q. zichzelf van binnenuit vernieuwt…
Tweede uur:
Oefening: het visualiseren van mogelijke toekomsten en de eigen bijdrage daarbij.

Aanmelden
Omdat er een opbouw zit in het programma, zowel inhoudelijk als op ervaringsniveau kun je je alleen inschrijven voor de hele serie. De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.30 uur. De kosten van deelname zijn € 48,47. De inschrijving gaat via deze site van Eventbrite, via de knop ‘Evenement bijwonen’. Je kunt dan meteen betalen en krijg je 1 ticket met 11 april 2016 dan direct via e-mail toegestuurd. De ticket geldt voor alle dagen. Als je je voor één datum inschrijft ben je voor alle data geregistreerd. Klik hier om je aan te melden.

Mee-eten
Je kunt tevoren eten bij Venwoude, de kosten daarvan zijn € 13,50 per keer. Omdat Venwoude geen eten wil verspillen, kopen zij precies in. Het is dus van belang dat je je op tijd (ten laatste de vrijdag voor de bijeenkomst) opgeeft voor het eten. Dit kan door je aan te melden bij: leidje@humanemergence.nl

Je bent van harte welkom en wij hopen jou te mogen begroeten op onze drieluik serie over Geld en Bewustzijn.

Met hartelijke groeten namens CHE NL & Economy Transformers,

Jac Hielema & Leidje Witte

WAAR
Venwoude – Vuurse Steeg 1, 3749 AN Lage Vuursche, Netherlands