17 x Salon praxis in 2015

17 x Salon praxis in 2015

Een paar Salons van 2015 brengen we nog even in herinnering:
Bijzonder was de Lustrum ‘dans’ salon op 20 april jl. ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan, we waren daar letterlijk volop in beweging! Vlak voor de zomer hadden we een salon over de waarden van salons en de mogelijkheden voor financiële zelfstandigheid a.d.h.v. een instrument voor waarden creatie vanuit de WEconomy: het New Business Model. Dit gaat volgend jaar waarschijnlijk leiden tot een systeem van volledig automatische aanmelding voor salons, we zijn dit nu aan het onderzoeken.

Jasper Rienstra verzorgde een salon over SDi en Holacracy waarin de deelnemers zich verplaatsten in een CHE-rol en vanuit hun accountability deelnamen aan een Governance-overleg. Vanuit die ervaring is geoogst op welke zuivere krachten uit de 1st Tier waardensystemen Holacracy appelleert. Een overzicht vind je in het artikel ‘Eindejaars update Holacracy’.

De Salon over Beauty of Beige komt in deze nieuwbrief hier aan bod.

De laatste salon dit jaar had als onderwerp ‘Geld en bewustzijn’. Jac Hielema nam ons mee op reis door verschillende filosofische invalshoeken en manieren van denken, vormen van recht en financiele systemen. Aan het eind van de salon waren we toe aan het begrijpen van de vraag die hij samen met ons wilde beantwoorden. We ontdekten dat we daartoe meerdere bijeenkomsten nodig hebben. Een salon-serie dus, waarin we dieper op een onderwerp in kunnen gaan. Komend jaar gaan we daar rond dit thema een experiment mee aan.

2015 was een mooi jaar, en we hebben alweer volop plannen voor 2016.

Wij, de Salonhosts, willen alle mensen bedanken die, als inleider, als bezoeker, als host bijdragen hebben geleverd aan weer een mooi salonjaar. We gaan geïnspireerd en met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet!

Leidje Witte, saloncoördinator