Heelheid.nu (2011 – 2016)

De gezondheidszorg in Nederland betreedt een nieuw tijdperk, waarin breder dan nu naar gezondheidszorg wordt gekeken en gehandeld. Dat moet ook wel, want de gezondheidszorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Diagnose en behandeling richten zich nog te veel op het bestrijden van symptomen, waardoor de algehele gezondheidstoestand van de Nederlandse maatschappij niet structureel verbetert, terwijl we wel steeds langer leven en langer zorg nodig hebben. De CHE Health Constellatie ontwikkelde het concept Heelheid.nu als een beweging met een kern, die vaart op een kompas waarbij heelheid gezien wordt als de bron om de balans tussen lichaam, geest, emoties en spiritualiteit te bewaren en te herstellen. Alleen de cliënt zelf kan deze balans herstellen; begeleiders ondersteunen dat proces in een wederkerige relatie. Elke cliënt wordt ontvangen als zijnde heel en de begeleiding gebeurt vanuit alle aspecten van de mens met inzet van alle beschikbare bronnen en methoden, regulier en complementair. Na het opzetten van de website beraadt de Health Constellatie zich in 2013 over volgende stappen in het manifesteren van heelheid in de samenleving in Nederland, vóór de wereld, met breed draagvlak van relevante betrokkenen. In 2016 verscheen als sluitstuk van het werk dat deze constellatie heeft gedaan, het boek Heelheid, lexicon voor positieve gezondheid, geschreven door dr.ir Jan-Willem van Aalst met medewerking van Anja Wolters. [link]

Andere publicaties en artikelen

Polarisatie in de stad

In het tijdschrift Burgemeester van juli 2022 is een artikel verschenen geschreven door Hans Ruijs, Ellen Steijvers en Leida Schuringa: Hoe kan de burgemeester omgaan

Lees verder »

Omgaan met kanker

In 2015 werd bij Hans Kunneman prostaatkanker geconstateerd. In plaats van de reguliere aanpak heeft hij een ander pad gekozen. Inmiddels is hij volkomen genezen

Lees verder »

Schaduwwerk

In Pioniers Magazine zijn onderstaande drie artikelen verschenen over schaduw. Schaduwen zijn sporen of littekens van (historische) gebeurtenissen die ergens in je geheugen opgeslagen liggen

Lees verder »