You are currently viewing Ontkiemend zaad Beleidsplan CHE 23-25

Ontkiemend zaad Beleidsplan CHE 23-25

Het CHE bestuur heeft een nieuw beleidsplan gemaakt met als titel Ontkiemend zaad. In 2025 bestaat het CHE 20 jaar en dat willen we feestelijk vieren! Maar eerst staan de komende twee jaar in het teken van een vernieuwde focus en opbouw van de organisatie. Het vorige beleidsplan betrof de periode 2015 – 2018. Binnen het CHE hebben zich intussen veel veranderingen voorgedaan en het bestuur vond het daarom tijd om opnieuw een uitgebreid beleidsplan te schrijven. Het beleidsplan geeft richting aan concrete acties en activiteiten in de komende jaren en zet deze in een helder perspectief. Dit beleidsplan 23-25 bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Onze kernprincipes, 2. Historische context, 3. Onze intentie (purpose), 4. De organisatie en 5. Beleidslijnen. Open hier het: Beleidsplan CHE 23-25