Organisatie

Het CHE is georganiseerd volgens de basisprincipes van Holacracy in samenwerkende zelforganiserende teams (cirkels), die in hoge mate autonoom zijn. Alle cirkels kennen een inrichting naar eigen behoefte met eigen rollen en verantwoordelijkheden. De huidige rollen staan hier beschreven. Daarnaast heeft iedere cirkel een verbondenheid met het geheel voor een soepele en efficiënte informatieoverdracht en terugkoppeling.

Holacracy ondersteunt ons in transparante beleids- en besluitvorming. Binnen de georganiseerde cirkels van het CHE maken we ook gebruik van de basisprincipes van Chaordisch organisatie ontwerp waarmee de intentie en de uitgangspunten vorm gegeven worden.
Het CHE als beweging wordt door iedere deelnemer die daar een intrinsieke impuls toe voelt, mede vorm gegeven in de vorm van salons, constellaties, projecten en andere bijeenkomsten waar je aan deel kunt nemen en die in samenspraak met jou geïnitieerd kunnen worden.

Het CHE als formele organisatie is een stichting met drie bestuursleden waarvan twee een rol hebben in de Alignment Circle.

Organogram

CHE AC 2019

“It’s not that we need to form new organizations. It’s simply that we have to awaken to new ways of thinking. I believe it makes no sense to spend a lot of time attacking the current realities. It is time to create the new models that have in them the complexity that makes the older systems obsolete. And to the extent that we can do that, and do that quickly, I think we can provide what will be necessary for a major breakthrough for the future.” – Don Beck, grondlegger van CHE International