Je inzetten voor en manifesteren in de wereld

Door spiritueel wakker te worden, op te groeien en op te ruimen bouwen we een sterke authentieke persoonlijkheid waarmee je je kunt inzetten voor en manifesteren in de wereld ten behoeve van het grotere geheel. Want we doen al dit interne werk niet alleen ten behoeve van onszelf. Als we spreken over Integraal Leiderschap gaat het ook over je manifesteren in de wereld. Jij hebt specifieke kwaliteiten en talenten die de mensheid nodig heeft. Jouw inzicht in wat er aan de hand is en jouw overwogen mening doen er toe. Jouw werk en unieke bijdrage aan positieve veranderingen zijn onontbeerlijk voor ons voortbestaan op deze planeet. Durf er dus mee naar buiten te komen! Wanneer je met een Integrale blik naar situaties kunt kijken en daarin de rol van alle verschillende perspectieven/waardensystemen kunt benoemen, ben je in staat om echt iets nieuws toe te voegen aan bestaande analyses. Wanneer je je eigen meningen opzij kunt zetten en een luisterende dialoog kunt aangaan met mensen die anders denken dan jij, kun je bijdragen aan nieuwe vormen van sociale cohesie en samenwerking.

Binnen het CHE ondersteunen we elkaar hierin o.a. via de constellaties .

Wake up

ontwikkelen van je spirituele besef

Lees verder

Grow up

opgroeien via de verschillende ontwikkelstadia
Lees verder

Clean up

opschonen van je oude patronen en valkuilen

Lees verder

Show up

je inzetten voor en manifesteren in de wereld
Lees verder