CHE LAB integraal communiceren

 

Ben jij klaar voor ‘communiceren in 2nd Tier’?

Blijven staan in chaotische tijden vraagt om een andere communicatie.

CHE gaat de essentiële oogst van jarenlang integraal communiceren in training doorgeven

In CHE verband oefenen we al jaren voor het grotere belang met nieuwe – en soms ook oeroude – vormen van communicatie in salons, constellaties en projecten. Veel van jullie hebben deze manieren van communiceren tijdens eerdere salons ervaren en ermee geoefend. Die manieren gebaseerd op jarenlange practice gaan we nu doorgeven.

Het gaat om luister- en gespreksvaardigheden waarin je ruimte maakt, includeert, diep luistert en je uitspreekt vanuit het aanwezig zijn. Waarin je één met de ander en met de ruimte waar je samen bent afstemt op wat gezegd wil worden, je uitsprekend voorbij je ‘ik’ voor een groter doel. Waarbij het soms stroomt het en soms schuurt. En ook dat is informatie.

Kortom: vaardigheden waarmee je ontwaakt, je elkaar bereikt ondanks je uniek- en anders-zijn in waarden, visies en oordelen en waarmee een omslag naar eenheidsbewustzijn kan ontstaan.

Ontwakingspad

In een tweetal salons gingen we in 2018 met in totaal zo’n 30 CHE-ers het onderzoek aan naar een aantal essentiële communicatie-skills zoals ‘zorgvuldig luisteren’ en ‘omgaan met conflicten’. Naast een diep gedeelde verbondenheid met elkaar ervoeren we in deze salons heel duidelijk dat een groter belang om een andere houding en communicatie vraagt. Eén van de deelnemers zei het na afloop van de eerste salon zó: “je eigen ontwakingspad vormgeven is het werk dat er gedaan moet worden”.

Binnenkort organiseren Peter Luijten en Annelies Weijschedé  een eendaags CHE LAB INTEGRAAL COMMUNICEREN’ als bijdrage aan dit pad.

CHE communicatie map

We werken vanuit een CHE communicatie map die wij, Peter en Annelies, op verzoek van de Alignment Circle van het CHE en met behulp van onze eigen tweewekelijkse beoefening van integraal communiceren naast onze rol als salonhosts, in het afgelopen jaar hebben gecreëerd.

We zoomen in op tijdloze bewezen én nieuwe principes van communiceren en faciliteren.

Je gaat naar huis, minstens één stap dichter bij je natuurlijke zelf, met de CHE communicatie map, met de geoefende communicatie vaardigheden en hoe je die in verschillende contexten kunt gebruiken én de mogelijkheid om – na het lab – onder begeleiding ervaring op te doen.

In het eendaagse CHE communicatie LAB beoefenen we samen d.m.v. experimenteel leren en theorie van de CHE frameworks zoals Spiral Dynamics Integral, Collective Presencing, Art of Hosting en Energiewerk. Maar ook vanuit ‘nieuwe’ bronnen: Insight Dialogue, Indigenous Wisdom en Thrivability.

Het is een lab omdat de gekozen werkvorm zoals in de salons een Art of Hosting methode is met ‘the four fold way of hosting’: wees present (1), participeer en beoefen (2), host (3) en co-creëer (4).

Zoals David Whyte, poëet, het zo mooi zegt: ‘the approach that is also the meeting’!

Achter de aan te reiken tools exploreren we de fundamenten van integrale communicatie: stilte, vertrouwen, meervoudige perceptie (lijf, intuïtie, energie, intellect, hart), het volgen van impulsen, intentie en spaceholding. We werken in 3 modules voor bewustwording, van zowel de eigen gewoonten en kracht als die in relatie en voor de procesbegeleiding voor maatschappelijke vernieuwing. We werken zowel praktisch als diep.

Werk zèlf ook met de CHE communicatie map – voor, op én na het lab.

We starten voordat je arriveert en we gaan verder als je vertrekt; we verwachten natuurlijk niet dat je ‘life practise’ na een dag samen leren onder de knie hebt. Daarom wordt dit lab ge-support met de optie om ervaring op te doen in de praktijk door het onder begeleiding hosten van één van de komende CHE-salons.

Waarom dit leer- en train lab juist nu? In de wereld van nu – voort buitelend en complex – lopen mensen soms vast of raken burned-out. Zekerheden vallen weg. Maar in de interactie met anderen kan ook iets nieuws ontstaan. Er zijn maatschappelijke initiatieven en activiteiten die – vanuit  heelheid en met een open hart – wezenlijk bijdragen aan de wereld.

CHE communicatievormen brengen je thuis bij jezelf, hebben iets toe te voegen en geven diepte aan co-creatie. Zò dat iedereen zich kan herkennen, erkend en geapprecieerd voelt als deel van het geheel. Én zich kan afstemmen op wat wil gebeuren. In dit lab kun je contact maken met vertrouwen en je compassie ontwikkelen: de andere niet willen veranderen maar aansluiten waar iemand is. Met de intentie helder voor ogen. Het is een open lab voor CHE-ers en dat willen zeggen: wie komt opdagen is ‘het CHE’.

Informatie ‘CHE Lab Integraal Communiceren’

  • Wanneer          : datum volgt
  • Duur                  :  09.30 inloop en start om 10.00 uur – 17.00 uur
  • Waar                 : volgt
  • Kosten              :  € 45,00 (ex btw) voor huur ruimte inclusief lunch en een vrije gift als donatie voor het CHE en de begeleiding 

 

Meer informatie & interesse voor opgave:

Peter Luijten  (peterluijten@humanemergence.nl) of Annelies Weijschedé (mail: annelies.weijschede@spraaksaam.nlof bel 06 15 398 808.

2nd tier vraagt om speaking up… Wij organiseren dit lab vanuit ons eigen verlangen om met vitaliserende communicatie bij te dragen aan heilzame veranderingen in de wereld. Vanuit de visie dat dit hier en nu vanuit onszelf kan beginnen met allen waarmee we leven en werken. Door elkaar te (willen) verstaan. Met of zonder woorden. Vanuit hart, hoofd, handen en bewustzijn.