Zinderend pionierschap – Marinet Ritz

Zinderend pionierschap

Ik leerde het net opgerichte CHE kennen op een moment in mijn leven dat ik intensief bezig was op het pad van spirituele ontwikkeling, en verlangen had naar het toepassen daarvan in de wereld. Ik volgende in korte tijd Spiral Dynamics 1,2 en 3 en er ging een nieuwe wereld voor me open. Ik kreeg een landkaart ter beschikking waarop ik evolutionaire ontwikkeling kan duiden en begrijpen. Er opende zich een compleet nieuw perspectief op ontwikkeling van menselijke systemen en van de samenleving.

Er brak een tijd aan van zinderend pionierschap onder bezielde leiding van Peter Merry. Met gelijkgestemden gingen we op zoek naar nieuwe antwoorden voor huidige complexe problemen. Gekenmerkt door een waarachtige nieuwsgierigheid naar nieuwe bronnen van informatie, gecombineerd met voldoende down to earth realiteitszin en objectiviteit.

Tien jaar CHE heeft mijn scoop van kijken, proeven en voelen enorm verruimd. Het heeft een nieuwe potentieel in mij ontsloten. Het is een weg geweest van constant leren via de community of practice die we in wezen ook zijn. Een weg van schuren, fijnslijpen, confronteren en nieuw licht toelaten. Een weg waarop we telkens nieuwe tereinen verkenden en waarop Holacratisch sturen leidend is geworden. Binnen de Alignment Circle en in Synnervate hebben we aan den lijve uitgevonden wat deze mooie vorm van autocratisch sturen te bieden heeft. In mijn rol als Integrity Guardian (de ‘walk your talk politie’) heb ik samen met Lisette vele retraites mogen begeleiden waarin de vraag in het midden lag: wat is het werk dat we ‘van binnen’ te doen hebben, zodat we ‘buiten’ van werkelijke betekenis kunnen zijn? Deze vraag is ook leidend binnen de Opleiding Integrale Coaching die ik vier jaar geleden heb opgericht. Deze bloeiende opleiding vraagt nu mijn volle aandacht, waarbij ik als Synnervator betrokken blijf binnen het CHE.

Last but not least: het CHE heeft me diepe kameraadschappen gegeven.

Marinet Ritz