You are currently viewing Vluchtelingen in Nederland (originele artikel Refugees in The Netherlands)

Vluchtelingen in Nederland (originele artikel Refugees in The Netherlands)

Refugees in The Netherlands

Dit Engelstalige artikel gaat in op 5 aspecten van het vluchtelingenvraagstuk dat Europa nogal in beroering heeft gebracht. Of liever gezegd, door de plotselinge binnenkomst van veel vluchtelingen en migranten, werd zichtbaar waar het allemaal kraakt en hapert in Europa. Een heel spannend moment dus in de transitie naar een fase waarin er daadwerkelijk nieuwe oplossingen en nieuw beleid kunnen ontstaan. Je kunt het Engelstalig artikel downloaden via deze link. Hieronder een korte proeverij van de 5 punten.

1. Wat is de historie, de achtergrond van ons land?
Nederland is altijd – met name ook om economische redenen – een vrij tolerant land geweest. Wat niet wil zeggen dat alle buitenlanders goed behandeld werden. Na WO II werden verschillende nieuwe groepen in onze samenleving opgenomen: de Indische en Surinaamse mensen uit onze koloniën, de uitgenodigde gastarbeiders uit Zuid-Europa, Marokko en Turkije later gevolgd door gezinshereniging en vanaf de jaren 90 steeds meer vluchtelingen. Er is veel geïnvesteerd en ontwikkeld om integratie te bevorderen. Deze expertise is nu helaas grotendeels wegbezuinigd. Vooral sinds 9/11 is de houding van de Nederlanders ten opzichte van mensen met een andere huidskleur of religie een stuk negatiever geworden. Op dit moment is er een behoorlijke kloof in de samenleving ontstaan die grofweg loopt tussen de traditionele waardesystemen en Oranje/Groen. Wilders is een van de politici die daar dankbaar gebruik van maakt. Het zou heel interessant zijn om het SD-profiel van alle Europese landen te maken en ook van Europa als geheel.

2. Het begrip cultuur
Veel wordt op dit moment gesproken over ònze cultuur en hún cultuur. “Ze moeten zich maar aanpassen aan ónze waarden en normen”. Maar waar gaat het dan eigenlijk over? Vaak bedoelt men daarmee het perspectief van de witte autochtone Nederlander. Maar meer dan 20% van onze samenleving heeft een andere achtergrond. Dus, wat is ‘ons’? Ik vind dat de situatie een stuk helderder wordt als je vanuit de Spiral kijkt. Er zijn veel verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Het waardesysteem van waaruit je kijkt en handelt is daar een erg belangrijke van. Waardesystemen overbruggen verschillen in cultuur en religie. Door zo te kijken kun je nieuwkomers gemakkelijker met een open blik ontvangen.

3. Hoe omgaan met Rood
Het vluchtelingen/migrantenvraagstuk roept veel agressieve gevoelens in mensen. Eigenlijk triggert het de angst. Angst voor het vreemde, het onbekende, voor de onzekerheid van de toekomst en voor verandering. Enerzijds is er het afzetten tegen migranten bij een deel van de Nederlandse bevolking (een ander deel zet juist de deuren wijd open), anderzijds is het de vraag hoe te dealen met terrorisme en IS. Nederland heeft best moeite om daarmee om te gaan. Erg behulpzaam vind ik de ‘piramide’ van Elza Maalouf en Don Beck waaruit duidelijk wordt dat je geweldschoppers het beste kunt benaderen via mensen die dicht bij hen staan maar net wat gematigder zijn.

4. De rol van bestuurders
Een effectieve aanpak van het vluchtelingenvraagstuk vraagt om genuanceerd beleid. Betrokken instellingen en instituties moeten nadenken over de rollen die op dit moment van hen verwacht worden. Het COA heeft hier bijvoorbeeld moeite mee. Ze blijven hangen in een vrij autoritaire Blauwe structuur, terwijl veel meer Oranje/Groen nodig is om samen te kunnen werken met civiele organisaties en bedrijven.

5. Het integratieproces
In het Quality Centre Vluchtelingvrouwen hebben we ontdekt dat integratie via een aantal stappen gaat. Na de Beige ellende van de oorlog en de vlucht is eerst een vorm van Paarse geborgenheid nodig. Ten tweede is het belangrijk om actief te kunnen blijven bijvoorbeeld door de taal te leren of vrijwilligerswerk te doen en te ervaren dat in Nederland Rode assertiviteit wordt verwacht. Als ze hun verblijfsvergunning hebben is het tijd wegwijs te raken in het Blauwe oerwoud van regels, structuren en formulieren. Pas daarna ontstaat ruimte om te gaan ondernemen vanuit een Oranje perspectief: een studie oppakken, een baan zoeken, een eigen bedrijf starten. Waar mensen zich ook bevonden in de spiral in hun eigen land, in het gastland moeten ze die weer vanaf de bodem opnieuw opbouwen. Dat is natuurlijk gemakkelijker naarmate ze zich al verder konden ontwikkelen.
Het artikel eindigt met een aantal beleidsaanbevelingen vanuit Second Tier.