‘Verlangen naar de zee’ 11 indringende verhalen over wat er aan de hand is in de wereld.


Storytelling is an age old way of transferring information. What is going on in the world? What happens when we connect to our deepest inner drives in life? How can we do that together? It is Peter van der Vliet’s longing to show this through these stories.

Further reading: www.vandervliet.nu (in Dutch)

Verhalen vertellen is een oeroude vorm van kennisoverdracht. Wat is er aan de hand in de wereld? Wat gebeurt er als we ons verbinden met wat ons ten diepste drijft in ons leven? Hoe kunnen we dat samen doen? Het is het verlangen van Peter van der Vliet dat te laten zien door deze verhalen.

Peter over ‘Verlangen naar de zee’:

“Als ik in een kring mensen de vraag stel: “Vertel eens…” en mensen vertellen hun verhaal, gebeurt er altijd iets bijzonders. Als er echt geluisterd wordt, gaan harten open, wordt de emotie gevoeld, wordt helder hoe dingen liggen, gaan maskers af. Verhalen vertellen is een oeroude vorm van kennisoverdracht. In de elf verhalen staan drie vragen centraal:

  • wat is er aan de hand in de wereld? (wat zijn de onderliggende patronen?)
  • creëer jij de wereld die je werkelijk wilt? (we doen soms dingen omdat dat zo gegroeid is, terwijl ons hart ons iets anders vertelt)
  • hoe kunnen we dat samen doen? (deze tijd stelt hele andere eisen aan succesvol gedrag en (eigen) leiderschap, wat zijn die nieuwe eisen?)

Ik zag naast een verhalenboek, ook een ‘kijk en voel boek’ voor me, met mooie foto’s van het polderlandschap en de Kagerplassen, midden in het Groene Hart van de Randstad. De mooie foto’s maken het gemakkelijk om in de beleving van het verhaal te komen, om te voelen waar de verhalen over gaan. Zo zijn in de zomer van 2012 elf verhalen vertelt over een nieuwe gezondheidszorg, een nieuwe politiek/bestuur, vrije energie, veiligheid, lokale munten, het bouwen van gemeenschappen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de invloed van je sociale achtergrond en hoe mensen in beweging komen.

Een quote van Peter in het boek: “Wat me in deze gesprekken echt heeft geraakt, is dat de ervaring van verbondenheid in sommige verhalen zo dichtbij is, terwijl er toch langsheen geleefd wordt. Dat mensen vanuit hun eigen werkelijkheid en paradigma’s kijken en daardoor precies bepaalde dingen missen. Dat er toch weer die afgescheidenheid ontstaat. Daar komt de drive vandaan om deze verhalen te bundelen. Jongens, kijk nou eens met mij mee! Zo is het boek ontstaan. Met de vrijheid om die dingen eruit te halen die jou op dat moment aanspreken of die in jouw bewustzijnsgroei kunnen helpen.”

Peter is te boeken voor een presentatie/lezing bij een gelegenheid waar gesproken wordt over de vraag hoe beweging te maken in taaie vraagstukken, over bijvoorbeeld tegengestelde belangen tussen partijen/ketenpartners. In zijn presentatie verbind hij het persoonlijke (‘wat kan ik doen’) met het stelselniveau en ervaren de deelnemers hoe dichtbij de ervaring van eenheid is.

Meer informatie: www.vandervliet.nu