Spiral Dynamics integral in de media

Spiral Dynamics integral in de media

“In bepaalde perioden van de ontwikkeling van landen en volken zijn sterke leiders van groot belang. Tahmina Akefi en Sebastiaan Valkenburg schreven hierover in de vorige NRC weekendeditie. Hun standpunt wordt ondersteund door diepgaand onderzoek van Elza Maalouf, opgegroeid in Libanon, expert in maatschappelijke en politieke verandering en auteur van Emerge!. “ Dit citaat is afkomstig uit onze eerste ingezonden brief in de NRC. Zie verder http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/14/dictatordebat-democratie-gaat-in-kleine-stappen-1556092

Het CHE Schrijverscollectief – bestaande uit Leida Schuringa, Jasper Rienstra, Lisette Schuitemaker, Anne-Marie Voorhoeve – wil de buitenwereld laten ervaren hoe zinvol het is om door de SDi bril te kijken naar de wereld om ons heen. Wat kunnen we zien als we zo kijken naar de nieuwe vluchtelingen, de aanslagen in Parijs of de verwachte grote winst van Wilders? Wat kan het opleveren aan helderheid in richting en mogelijke handelingsperspectieven als we dat wat er gebeurt, analyseren vanuit dit brede en veelzijdige perspectief? Daarom schrijven we korte artikelen of ingezonden brieven voor kranten en websites.

Lees onze andere twee stukken via de volgende links:
https://www.humanemergence.nl/nl/nieuws/waarom-stemmen-zoveel-gematigde-burgers-op-wilders/
https://www.facebook.com/humanemergence/?ref=hl

Leida Schuringa