Spiral Dynamics als ontwikkelmodel voor gemeenten

Spiral Dynamics als ontwikkelmodel voor gemeenten

Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, ketensamenwerking… Gemeenten acteren in een dynamische omgeving en staan voor complexe vraagstukken, ook in hun manier van organiseren en samenwerken met veranderende spelers en burgers. Spiral Dynamics en CHE Synnervate geven verhelderende inzichten en handelingsperspectieven.

Klanten ontmoeten en begeleiden in het zetten van de volgende natuurlijke stap is het doel van Synnervate. SDi is daar een steeds vaker gebruikt kompas voor. Met inzicht in drijfveren en waarden geeft het richting aan ontwikkeling van passend leiderschap en allerlei vormen van samenwerking. Wat doen we zoal in gemeenteland?

Binnen de Gemeente Den Haag is Synnervate al jarenlang preferred supplier voor SDi. Aan onze SDi opleidingen (www.synnervate.nl/opleidingsaanbod) doen steeds vaker medewerkers uit gemeenten mee. Met een middelgrote gemeente in Overijssel werken we structureel samen rondom de organisatie-brede scholing en toepassing van SDi.

Bij een fusiegemeente in Zuid-Holland leidt de inzet van SDi in een omvangrijk leiderschaps-
ontwikkeltraject van anderhalf jaar tot zichtbare resultaten. Onze aanpak in SDi terminologie: het ontwikkelen van meer ‘Oranje’ en ‘Groen’. De Oranje/Groene kenmerken die het traject beoogde toe te voegen aan het leiderschap waren: autonomie, eigenaarschap en ondernemerschap, expliciete resultaatgerichtheid, integrale samenwerking, aandacht voor kwaliteit van (samenwerkings)processen en communicatie. Onmisbaar om tot resultaat te komen, was in onze aanpak óók het includeren van de kwaliteiten van Paars/Rood/Blauw. We hebben het dan over echte binding en bezieling, (be)grenzen, executiekracht, heldere kaders en discipline.

Bij het ontwerp van het traject hielden we naast Oranje/Groen als beoogde ontwikkeling ook de randvoorwaarden van Paars/Blauw/Rood steeds in het vizier. We werkten aan leiderschap en resultaten in het hier-en-nu en creëerden mogelijkheden om de volgende stap ook echt te zetten. Ook wijzelf waren ons steeds bewust van de verschillende rollen in dit traject (coach, trainer, facilitator, consultant) en kozen daarbij steeds, in het licht van de kleuren voor passende begeleiding (bijvoorbeeld meer of minder zelfsturing). Synnervators hechten er veel waarde aan zelf de volgende stap voor te leven.

De oogst van dit traject heeft ertoe geleid dat er een meer realistische focus is op resultaten en doelen, de rollen helderder zijn en dat er een merkbaar verbeterde sfeer en samenwerking is. Afdelingsmanagers en directieteam waren actief in het gehele traject en teamleiders werden betrokken via verbindingssessies. We coachten het directieteam op team samenwerking en op het sturen naar een netwerkorganisatie: met accent op resultaat IN relatie, helder opdrachtgeverschap met ruimte voor opdrachtnemerschap, en op hoe als leiders te inspireren tot afdelingsoverstijgende samenwerking.

Meer weten over SDi? Kijk op de website voor artikelen, filmpjes en meer achtergronden.

Nieuwsgierig naar Synnervate? Kijk op www.synnervate.nl