Leaders for Economic Change

In de leergang Leaders for Economic Change Programme of Amsterdam Bright City, ZuidAs doorliepen ruim 30 internationale studenten en young professionals een intensief integraal programma op zoek naar New Economics.  Herman Wijffels schetste in de eerste module het grote kader. Peter Merry, en Anne-Marie Voorhoeve sloten het programma af met een module over The inner dynamics of change – old paradigms and new marketing paradigms.

Anne-Marie is ook betrokken bij de afsluiting van het programma, dat is vormgegeven in de Economic Exchange Conference op 16 maart.  Op deze conferentie presenteren alle deelnemers in groepen van 5 hun visies op de economie en leiderschap in 2030. Deze presentaties worden omlijst met een dagvullend programma met o.a. Paul Gilding, Klaas van Egmond, Alexander Rinnooy Kan, Herman Wijffels, Chantal Gill’ard en nog vele anderen. Daarnaast wordt samen met alle bezoekers verder gewerkt aan het actieplan dat uit het programma is voortgekomen. Het beloofd een interactieve, inspirerende en veelbelovende dag te worden.

CHE’s The Hague Center for Global Governance, Innovation & Emergence zal een geselecteerde groep studenten begeleiden naar de Caux Conferentie Trust & Integrity in Global Economics, waar het actieplan en de visies zullen worden gedeeld met de 150 internationale deelnemers.