Gemeente Anno 2015: Wat nu?

Gemeente Anno 2015: Wat nu?

Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, ketensamenwerking… Gemeenten acteren in een dynamische omgeving en staan voor complexe vraagstukken, ook in hun manier van organiseren en samenwerken met veranderende spelers en burgers. Spiral Dynamics en CHE Synnervate geven verhelderende inzichten en handelingsperspectieven.

Synnervate heeft ervaring in verschillende gemeenten met leiderschap- en organisatie ontwikkeling en in het werken aan/met de relatie burger-overheid. We werken vanuit het gedachtengoed van Spiral Dynamics Integral (www.spiraldynamicsintegral.nl) en diverse state-of-the-art organisatie ontwikkelprincipes. (www.synnervate.nl)

Dit najaar delen wij die graag met u op onze klantbijeenkomst die speciaal in het teken zal staan van de ontwikkelingen bij de gemeentelijk overheid. Opgave voor een uitnodiging of informatie kan hier . Op de klantbijeenkomst stellen we de ontwikkelingen en dilemma’s in de dynamiek van het gemeentelijke krachtenveld aan de orde, gebruikmakend van het SDi model en onze expertise in dit domein.

Centrale vraag zal zijn: Wat vragen de maatschappelijke veranderingen van de rol van de gemeente en hoe is daar op passende wijze vorm aan te geven?

Interesse? En werkzaam in een gemeente, als manager of professional betrokken bij burgerparticipatie, HR, organisatie ontwikkeling of vanuit een andere positie actief in interactief beleid? Stuur een mail naar info@synnervate.nl en we houden je graag op de hoogte.

Kennismaken met Synnervate? Kijk op www.synnervate.nl

Meer weten over SDi? Kijk op www.spiraldynamics.nl