Jasper Rienstra nieuwe directeur CHE Synnervate


“Alles is helemaal goed zoals het is en tegelijkertijd moet het natuurlijk helemaal anders.” Dit is de lijfspreuk van Jasper Rienstra, die per 1 januari 2014 Arjen Bos opvolgde als directeur van CHE Synnervate.

Volgende natuurlijke stap
Hoe zorg je dat je bedrijf 100% in lijn is met het doel dat je als stichting dient? Dat was de vraag waarmee Arjen Bos in 2007 begon met het vormgeven van wat CHE Synnervate zou worden: een besloten vennootschap die volledig eigendom is van stichting CHE. Een bedrijf waarin mensen die bij het CHE rollen vervullen, diensten kunnen verlenen aan organisaties die een volgende stap in hun ontwikkeling willen zetten. De afgelopen 7 jaar heeft Arjen Bos dit bedrijf vanaf de grondvesten opgebouwd. Het CHE is hem dankbaar voor de vrolijke en gedegen manier waarop hij een gedachte gestalte heeft gegeven. Gelukkig blijft hij actief als synnervator.
Toen Arjen begin vorig jaar aangaf het stokje over te willen dragen, kwam een spannend proces in gang. Alle synnervators werd gevraagd wie zij voor wilden dragen als nieuwe lead van hun holacratische cirkel en directeur van de bv. Uit de gesprekken die door het bestuur van de stichting met de kandidaten werd gevoerd, bleek dat Jasper Rienstra op dit moment de juiste persoon is om het bedrijf een volgende slag te laten maken. Na een inwerkperiode van enkele maanden is het contract met hem getekend. De verwachting is dat hij – geheel conform zjin lijfspreuk – CHE Synnervate zal voortzetten en uitbouwen. Meer mensen, meer producten, een grotere zichtbaarheid in de markt. Voor organisaties die eraan toe zijn een volgende natuurlijke stap te zetten.

Intentie: meer impact
Jasper Rienstra: “Ik heb een diep geloof in Synnervate: in onze purpose, de inbedding in het CHE, de mensen en wat we te bieden hebben. Ik wil dan ook meer impact genereren. We hebben iets wezenlijks te brengen in deze wereld in transitie. We zijn met z’n achten een topteam met een schitterend track record bij opdrachtgevers. We krijgen lovende evaluaties en recensies – qua impact mogen we meer van onszelf verwachten dan we nu realiseren. We staan relatief nog wat ‘mooi te wezen op een eilandje’.
Dat is overigens niet een spanning tussen realiteit en potentie waar ik triest van word. Ik krijg er juist energie van. We bouwen voort op het stevige fundament dat we onder de bezielde leiding van Arjen hebben gecreëerd. We barsten van de ideeën om onze bijzondere inhoud aan de wereld te tonen. In Spiralspeak: ik verheug me erop om vanuit 2nd tier perspectief onze Oranje professionele kernintelligentie te koppelen aan de Rood/Blauwe realisatiekracht om wat we in huis hebben nog beter voor klanten beschikbaar te maken.”