Integrale maatschappelijke vernieuwing in Malawi

Malawi is een van de armste landen ter wereld; Nederland behoort tot de 10% rijkste. Wat hebben wij elkaar te bieden? Hoe kunnen we onze krachten bundelen om moedersterfte te verminderen en weeskinderen een goede toekomst te geven? Wat kunnen we samen bijdragen aan de volgende natuurlijke stap in de ontwikkeling van Malawi? En wat kan Nederland hiervan leren?

Partnerschap over grenzen
In Malawi sterven 460 vrouwen per 100.000 bevallingen. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er zes. Op een bevolking van 16 miljoen telt Malawi 1 miljoen weeskinderen. Deze schrikbarende feiten zijn de aanleiding voor Mary Sibande, directeur Window of Hope Foundation (WoHF) in Malawi, Elliot Kumwanje, manager WoHF en Leida Schuringa (Quality Centre en CHE Synnervate) om een partnerschap te vormen over grenzen heen. De basis van deze samenwerking is dat wordt uitgegaan van de vragen die in Malawi leven. De kennis en ervaringen in Malawi worden aangevuld met expertise, contacten en geld vanuit Nederland. Dat kan omdat Malawi vanuit een sterk paars/blauw fundament de eerste stappen zet op weg naar het oranje waardensysteem. Uitgangspunt van de samenwerking is dan ook mensen aan te moedigen hun potentie en hun eigen weg te ontdekken.

Hope Business Centre gestart
Sinds begin 2012 wordt op deze basis gewerkt aan het terugbrengen van de moedersterfte en het aanbieden van onderwijs aan weeskinderen. In het district Mangochi loopt inmiddels een aantal projecten:

  • Weeskinderen krijgen schoolmaterialen (a)
  • Er is aantal ambulance fietsen aangeschaft en fietsen voor voorlichtingsactiviteiten rond Safe Motherhood (b)
  • Voor twee vrouwengroepen is een training economisch empowerment georganiseerd (c)
  • Vier educatieve kindercentra worden ondersteund (0-6 jaar) (d)
  • Het methodiekboek Community Empowerment in Malawi (e) dat Mary en Leida samen hebben geschreven is bijna klaar. Dit boek is een bewerking van een eerdere publicatie van Leida: Community Work and Roma Inclusion). De volgende stap is om op basis van dit boek Community Empowerment trainingen te geven o.a. aan het College van Community Development en veldwerkers. Voor de financiering hiervan wordt binnenkort een crowd funding actie gestart.

Omdat de WoHF graag onafhankelijk wil zijn van buitenlandse steun, ontstond het plan om een eigen bedrijf te beginnen en met de winst sociale projecten te bekostigen. CHE Synnervate ondersteunt dit idee en gezamenlijk is Hope Business Centre (f) gestart. Dit bedrijf zal een een groot gebouw neerzetten met een restaurant, guest houses, vergaderruimtes etc. Afgelopen najaar is 12.000 m2 land gekocht waar eerst begonnen wordt met biologische landbouw gekoppeld aan opleidingen voor oudere weeskinderen en vrouwen. Een architect van Movares is tekeningen aan het maken voor de gebouwen.

U kunt dit Malawi programma ondersteunen door (symbolisch)1 m2 land te kopen voor € 15 of een bijdrage over te maken op NL10INGB0004256879 t.n.v. Stichting Quality Centre onder vermelding van “Malawi” plus eventueel de specificatie ‘land’ of de naam van een van de projecten. Het Quality Center heeft een ANBI-status.

Nadere toelichting
De schijnbaar uiteenlopende projecten die zijn opgezet vloeien voort uit een verbindende visie:

  • Verbetering van educatie en de gezondheidszorg en verhoging van het inkomen zijn alle drie nodig om moedersterfte te verminderen. Geïnformeerde ouders kunnen betere beslissingen nemen. Meisjes die naar school blijven gaan, trouwen later en worden zwanger als hun lichaam dat beter aan kan. Meer gezondheidswerkers en medicijnen en betere toegang tot medische voorzieningen zijn essentieel. Inkomen is nodig voor gezonde voeding, medicijnen en om kinderen naar school te laten gaan.
  • De overheid heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om voor haar burgers te zorgen. De effectiviteit daarvan is mede afhankelijk van wat er lokaal gebeurt: wat zijn passende oplossingen voor de problemen en uitdagingen die mensen dagelijks ondervinden. De stem van de locale bevolking is essentieel. Het proces van Community Empowerment (e) ondersteunt dit door mensen condities aan te reiken die hen uitdagen een stap verder in hun ontwikkeling te zetten.
  • Empowerment betekent dat je in staat bent om je eigen situatie te onderzoeken, te delen met anderen en samen naar nieuwe oplossingen te zoeken. Een pro-actieve rol is daarvoor nodig, ook in het vinden van financiële middelen.

Voor meer informatie: