Hello Circular World! – Van bewustzijn naar transitie

Hello Circular World! is een vlaggenschip project van CHE NL om mede invulling te geven aan de bedoeling van CHE: een gewijd partnerschap in leven.

Het HCW!-team richt en beweegt mensen, organisaties en hulpbronnen om hun natuurlijke rol te vervullen in de realisatie van een circulaire wereld. Daar waar dat passend is neemt initiator Anne-Marie Voorhoeve, strategic connector CHE NL, deel aan gesprekken en evenementen en brengt met het team (onderdelen van) de meshwork visie en methodologie tot leven. Met partijen bewuster kijken naar de integrale werkelijkheid en stap voor stap toewerken naar een circulaire econonie en een circulaire wereld.

Die werkwijze wordt beschreven in het hoofdstuk ‘Meshworking’ in de publicatie Werken aan de WEconomy, duurzaam cooperatief organiseren van Jan Jonker en een 30-tal andere auteurs. Ard Hordijk, Peter Merry en Anne-Marie schrijven daarin over het samenwerken aan doorbraken richting een duurzame wereld middels het creëren van coherentie en opschaling. Niet alleen de werkwijze, maar ook een rijke diversiteit aan projecten wordt beschreven. Anne-Marie en Ard ontwierpen en faciliteerden bovendien het introductie-evenement van het boek op 1 februari jl. Zo’n 160 deelnemers voerden daar volgens de praktijk van meshworking zingevende gesprekken gericht op het ontsluiten en verbinden van ‘sociaal kapitaal’.

Hello Circular World! wil bijdragen aan de ontwikkeling van een (liefst wereldwijd) referentiekader en een meshwork roadmap waarin mensen elkaar weten te vinden, co-creëren, de coherentie en cohesie van de vele initiatieven zichtbaar en voelbaar wordt en er groei en synergie ontstaan. Dit alles vanuit het weten dat herkenning en bewustzijn de transitie van onze maatschappij helpt. HCW! is in feite gericht op het zichtbaar maken en herstellen van de balans tussen autonomie en verbondenheid, zowel in relatie tot onszelf en andere mensen als tot onze omgeving.

Meer informatie: www.weconomy.nuhttp://weconomyboek.blogspot.nl/, en Doe mee aan het onderzoek naar Nieuwe Business Modellen!