Opleiding Integrale coaching

De kwaliteit van je bewustzijn NU

De kwaliteit van je bewustzijn op dit moment is bepalend voor het soort toekomst dat je krijgt. Deze eenvoudige maar ook diepzinnige wijsheid inspireert me keer op keer om mijn aandacht te richten op wat werkelijk belangrijk is. Het helpt me om niet de gebeurtenissen in mijn dagelijks leven leidend te laten zijn, maar de houding die ik er naar heb. Dit maakt dat mijn interacties van een wezenlijk andere aard en uitkomst zijn.

De Opleiding Integrale Coaching biedt gedurende 2,5 jaar een intensief pad van levenskunst, waarbinnen je via je eigen ontwikkeling leert om andere mensen te begeleiden op een integrale manier.

Hierin wordt moderne kennis uit de psychologie en neurobiologie geïntegreerd met wijsheid uit de (Oosterse) mystieke tradities.

Intussen is de 3e groep van start gegaan en het programma beproefd en doeltreffend gebleken.
Voor meer informatie kun je via deze link naar de website. www.integrale-coaching.nl