CHE explores collaboration with Management Drives

CHE teams up with Management Drives

Arjen Bos, CHE Synnervate; Cor Keijser, Management Drives Europe BV

Geel-Groene samenwerking SD en MD

Zowel Spiral Dynamics (SD) als Management Drives (MD) hanteren al jaren de theorie van Graves als een van hun belangrijke inspiratiebronnen en uitgangspunten. Het zijn de inzichten die ons aan elkaar binden, waar de nadere uitwerking ons van elkaar onderscheidt. En juist die combinatie van binding en onderscheid maakt het gesprek tussen twee volwaardige partners interessant en meer dan waard om het te voeren. Die stappen zijn in de afgelopen periode gezet, met als doelstelling elkaar vanuit volstrekte zelfstandigheid en partnership intellectueel te verrijken en het gedachtegoed van Graves nog meer invloed te geven op het niveau van het individu, het team en de organisatie. Afgelopen weken zijn de experts en opleiders van SD gestart met het volgen van de opleidingen van MD; het lezen van individuele profielen volgens de matrix. In september volgen Giselle Franssen en Cor Keijser als eerste van MD de SDI opleiding. Waar het in het verleden nog wel eens leek dat MD en SD voor altijd twee verschillende groeperingen moesten zijn, zijn we zeer content met het proces waarbij zowel een aantal mensen van SD als van MD de nadrukkelijke wens en het lef hebben de toenadering verder aan te gaan. De eerste gesprekken gaven veel positieve energie. In de expertklas van MD word al langer gewerkt met de combinatie MD en SD. De verdere vruchten ervan zullen we later ook zeker met u delen!