CHE 10 jaar levend lab

In 2005 leek Nederland op het punt te staan van afbreken of doorbreken. Binnen het CHE zijn we gaan experimenteren met werken vanuit eenheid. Hoe organiseer je jezelf, hoe neem je beslissingen en wat doe je als je eenheidsbewustzijn op de eerste plaats zet? Als proefkonijnen en wetenschappers tegelijkertijd hebben we onderzoek gedaan, gespreksmethoden ontwikkeld, Holacracy als 21e-eeuws bestuurssysteem geadopteerd, klanten bediend en een volgende versie van kijken via Spiral Dynamics integral geintroduceerd. De transitie naar een volgende vorm waarop we de maatschappij inrichten is nog in volle gang. Wij ook.

Plek voor iedereen

Stel je een maatschappij voor waarin er voor elk mens een plek is die precies past bij waar zij of hij op dat moment is. Een plek waarin dit individu optimaal kan bloeien en groeien terwijl het geheel juist door die bloei en groei optimaal wordt gediend. Is dit een utopie of is het waar we naar op weg zijn? Bij het CHE geloven we het laatste. Niet vanuit idealisme maar op basis van de ontwikkeling die we als individu en als soort doormaken. Van een instinktief op overleven gericht baby’tje ontwikkelen we ons tot deel van een gezin, een familie, een clan. Op een dag breken we uit om onszelf als individu te laten gelden en te leren kennen. Op een gegeven moment wordt het aantrekkelijk om je te voegen naar de regels van een groter geheel dat je meer mogelijkheden geeft. Wanneer je de regels van het spel kent, kun je het speelveld vergroten en strategische allianties aangaan met anderen. Dan moet je er wel op kunnen rekenen dat ze hun afspraken nakomen. Je moet ze kunnen vertrouwen. Alleen zo word je er zelf ook beter van. Op een zeker moment daagt het besef dat jouw werkelijke bevrediging niet langer komt uit winnen maar uit dingen doen voor een ander, zelfs wanneer je die niet kent. Je gaat reflecteren op wie je bent en het effect van wat je doet. Je kunt terugkijken op de weg de je gegaan bent om een mens te worden die niet zozeer met zichzelf bezig is alswel met bewust een onderdeel zijn van het mysterie van het leven.  Het mysterie waarin iedereen een rol speelt en een plek heeft.

Eenheid boven eigenbelang

Als samenleving bevinden we ons nog altijd op een keerpunt. Sinds 2005 is het bewustzijn gegroeid dat we ons in een tijd bevinden waarin een aantal systemen die ons gebracht hebben waar we zijn, op hun einde lopen. Neem de houdbaarheid van het democratische systeem zoals we dat zo’n anderhalve eeuw kennen. Bij verkiezingen blijkt in tal van landen een maatschappelijke tweedeling waardoor regeren bijvoorbeeld in de VS vrijwel onmogelijk is. In ons land moet onze premier steeds eenheid boven eigen partijbelang zetten. Met zijn behendigheid is hij een mooi voorbeeld van iemand die steeds een opening ziet waardoor hij onwaarschijnlijke combinaties kan maken ten behoeve van voortgang. Of neem het financiele systeem dat zorgt dat de rijken rijker worden doordat een veelvoud van het wereldwijde bruto nationaal product door elektronisch gestuurde handel in financiele producten de wereld over flitst. Wederom is in eigen land een beweging zichtbaar om te zorgen dat banken zich bezig houden met het algemeen belang in plaats van met het verrijken van hun aandeelhouders. Dan is er de klimaatcrisis die zich langzaam maar steeds zekerder voltrekt. Hoewel het aantal windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s in ons land gestaag groeit, is het op dit gebied China dat met drastische maatregelen meteen het broodnodige duizendvoudige bewerkstelligt. De levensomstandigheden dicteren de antwoorden die wij als mensen vinden. In het ene land is dat verstikkende luchtverontreiniging, in het andere morele verontwaardiging.

Partnerschap in leven

Elke crisis geeft de mogelijkheid om anders te gaan handelen. Wij geloven dat we in staat zijn om in partnerschap samen te leven, met elkaar, als onderdeel van de natuur en in lijn met de ontwikkeling die we als soort tot nu toe hebben doorgemaakt. In de volgende stap van die ontwikkeling is er voor iedereen een geeigende plek. In die samenleving gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort en zorgen we ervoor dat iedereen dat daadwerkelijk ervaart. Tegelijkertijd is er kans voor mensen om hun eigen ding te doen, wel binnen de regels die ons allemaal dienen. Er is plek voor creatievelingen die grenzen verleggen en vernieuwing brengen terwijl de grenzen van wat de aarde kan dragen en wat moreel wenselijk is steeds deel van besluitvorming zijn. Zoals je kunt zeggen dat het ene goddelijke principe zich uit in de veelheid van verschijningsvormen, zo is de verscheidenheid binnen de samenleving de uiting van de eenheid. Dat is de doorbraak waar we nog altijd naar op weg zijn. Dat die er komt is niet gezegd. Maar dat wij doorgaan met onderzoek, toepassing en het delen van onze bevindingen wel. Open voor nieuwe mensen die de organisatie komen versterken, communiceren we actief wat het betekent om je als gewijd partnerschap in leven in te zetten voor integrale maatschappelijke vernieuwing. Wie mee wil doen, is van harte welkom.