Bouwen aan het Meshwork voor Circulaire Economie NL

Onlangs gaven Wisdom Council lid Herman Wijffels en Anne-Marie Voorhoeve een interview in het vakblad Tijdschrift voor Marketing (TvM) over de noodzakelijke transformatie naar een duurzame samenleving met een circulaire economie. Op Valentijnsdag leidden zij TvM’s Ronde Tafel bijeenkomst met zo’n 17 marketing directeuren als vervolg op die Call for Action. Gebruikmakend van onderdelen van CHE’s Meshwork Proces, zochten de marketeers naar onderliggende principes en mogelijke doorbraakgebieden, tevens antwoord gevend op de vraag wat hun persoonlijke drive is om richting een duurzaam ingerichte organisatie te gaan en wat dit vraagt van ons als mens, burger, marketeer. Peter Merry gaf een inspirerende interventie over de vanuit SDi verklaarbare groei van de groep “Nieuwe Realisten”. Een verslag komt in het april nummer van Tijdschrift voor Marketing. De deelnemers gaven in de check out aan te willen bijdragen aan het Meshwork for Circular Economy i.o.

De transitie naar de Circuaire economie stond ook centraal bij de februari  bijeenkomst van SVE, waar Anne-Marie als lid van SVE’s Raad van Advies met de 40 vrouwelijke ondernemers in gesprek ging. Hoe definiëren we met elkaar wat dat is? Er is behoefte aan herwaardering van feminieme waarden in ondernemerschap en maatschappij. Hoe kunnen de leden van SVE een voorbeeld functie vervullen in het zoeken naar dat nieuwe paradigma en het nieuwe ondernemen? Een aantal SVE leden zullen samen onderzoeken wat volgende stappen zullen zijn.