Beleidsplan 2015-2018

Stichting Center for Human Emergence NL is op 20 april 2005 opgericht om ondersteuning en begeleiding te bieden bij de uitdagingen waar we voor staan in de transitie die de wereld ondergaat. Het gaat om een niet eerder vertoonde, niet-lineaire transitie waarin oude denkwijzen en werkwijzen onhoudbaar blijken en nieuwe paradigma’s van integraal denken en doen zich aandienen. De beleidsdoelstelling was tot medio 2012 vormgever en geleider te worden van helder handelen ten behoeve van de wereldwijde transformatie als integraal evolutionair bewustzijn. Medio 2012 is de omschrijving van deze doelstelling veranderd in: het worden van een gewijd partnerschap in leven. In september 2013 is deze opnieuw veranderd in: integrale maatschappelijke vernieuwing als gewijd partnerschap in leven.Lees meer

Lees het volledige beleidsplan van 2015- 2018 hier