All Change!


Hoe krijg je Vat op Verandering? That’s the question…. Het oude systeem nadert zijn houdbaarheidsdatum. De economische, ecologische, financiële en bestuurlijke systemen zijn aan drastische vernieuwingen toe, die op alle gebieden van ons leven zullen doorwerken. De CHE-Teleseminar serie over ‘Change Dynamics’, die heeft plaatsgevonden van juni t/m september 2013 geeft vat op de werking van en omgang met verandering. De serie biedt inzicht in hoe verandering op persoonlijk, organisatie of maatschappelijk niveau zich voltrekt en wat de randvoorwaarden zijn om zonder stagnatie of diepe val de overstap naar een nieuwe complexere werkelijkheid te kúnnen maken.

In deze teleseminar-serie die tot stand kwam door de samenwerking van de internationale CHE’s werpen Don Beck, Ichak Adizes, Jean Houston en Cindy Wigglesworth hun licht op veranderingsdynamiek in interviews gehouden door Peter Merry en Marilyn Hamilton. Ook is er op de gemeenschappelijke internationale CHE site als opwarmer nog een gratis introductie in Spiral Dynamics Integral te beluisteren.