4 rollen bij het CHE te vervullen


Wil je bijdragen aan de wereld in transitie? Spreken het gedachtegoed en de werkwijze van CHE NL je aan? Dan wil je wellicht kijken of je een rol kunt vervullen. Er staan 4 rollen open die specifieke vaardigheden en enthousiasme vragen: die van fundraising officer, media exposure coordinator, organisational connector en organisational learning officer. Iets voor jou?

Eerst en vooral vraagt het vervullen van een rol bij CHE NL liefde – liefde voor de wereld in transitie en de wil om bij te dragen aan het manifesteren van de volgende natuurlijke stap op basis van het gedachtegoed van Spiral Dynamics Integral. En heb je tijd om deze rol te vervullen en mee te draaien in het holacratische systeem van tweewekelijks werkoverleg van ruim een uur, het maandelijkse roloverleg en de halfjaarlijkse strategiedagen en retreats? Elke rol heeft een aantal accountabilities, wat wil zeggen dat we er in de organisatie op rekenen dat degene die de rol vervult ervoor zorgt dat dit gebeurt. Bovendien ben je vanuit de rol sensor voor de hele organisatie waar je mede gestalte aan geeft. Wanneer je het gevoel hebt de juiste persoon te zijn voor een van de volgende rollen en je wilt je oriënteren, neem dan contact op met lisette@humanemergence.nl

Rol: Fundraising officer

 • Accountabilities:
  • Ontwikkelen en uitvoeren fundraisingplan in lijn met de fundraising strategie die is ontwikkeld door de Financial Strategist (rol vervuld door Jan de Dood)
  • Handelen in afstemming met de Financial Strategist

Rol: Organisational Learning officer

 • Doel van de rol: learning from our own organizational practice
 • Domein: budget van de CHE Leerdagen
 • Accountabilities:
  • Stimulating and capturing the learning of our own organisation
  • Feeding organizational learning into the appropriate roles and appropriate circles
  • Capturing what is implicit in our way of doing and being and translating it to explicite practice
  • Capturing what is innovative in our practice and making this externally explicit

Rol: Media Exposure coordinator

 • Doel: Initiëren en coördineren van media exposure van en voor het CHE
 • Accountabilities:
  • De dialoog op gang brengen over thema’s en onderwerpen die een relatie hebben met de CHE-purpose en daarmee bijdragen aan besef van urgentie en bewustzijnsontwikkeling
  • Het begrip voor, het draagvlak onder en de betrokkenheid van mensen en groepen bij de noodzakelijke transities in de samenleving en de wereld versterken. “Spread the word”
  • Mensen in contact brengen met het CHE en impulsen geven tot participatie en actie
  • Vergroten van de naams/inhoudsbekendheid van het CHE

Rol: Organisational connector

 • Doel: Nurturing healthy relationship with CHE’s wider circles
 • Domein: mailing list
 • Accountabilities:
  • Developing and implementing a communication strategy
  • Creating, maintaining and making use of a relationship management system
  • Nurture relationship with individual donors, to enable optimal contributions