IM Gertjan Broekman

IM Gertjan Broekman
15 december 1951 – 4 januari 2016

Gertjan Broekman is één van de CHE-ers ‘van het eerste uur’. Hij is op 4 januari jl. rustig en in vrede overleden. Wij zullen zijn enthousiasme, humor, expertise en zijn aanwezigheid missen.

Met het Center for Human Emergence droeg hij bij aan het leven en werken vanuit eenheid, als gewijd partnerschap in leven. Gertjan was altijd op zoek naar ontmoetingen die betekenisvol waren voor alle partijen. Vanuit inhoud zocht hij steeds naar verbinding, verheldering en verduidelijking.

Gertjan was voor ons iemand met een krachtige kwetsbaarheid. Persoonlijke ontwikkeling en in het verlengde daarvan spirituele ontwikkeling lagen hem na aan het hart. Voor zichzelf en voor anderen. Hij maakte daarbij intensief gebruik van het gedachtegoed van Clare Graves en Don Beck, zowel via Management Drives als via Spiral Dynamics integral dat de leidraad vormt voor CHE, en ontwikkelde met Peter Merry de eerste versies van SDi-trainingen in Nederland. Hij verrichtte vervolgens veel werk om het gedachtegoed en CHE’s werk bekend te maken in Nederland.

Als professional excelleerde hij in het werk met waardensystemen en bouwde via studie en praktijk een mooie ‘waarden’bibliotheek op. Hij ontwikkelde het stramien voor de uitgeschreven duiding van profielen, waar SDi-practitioners nog altijd volop gebruik van maken. Hij kwam volledig tot zijn recht waar hij inhoudelijke waardengerichte kennis en informatie combineerde met persoonlijk contact. Dáár maakte hij echt het verschil.

Hij was vanaf het begin in verschillende projecten actief, zoals CHE’s grootse event ‘Klaar om te Wenden?!’ met 900 deelnemers in 2006. Een van de werkprincipes die we in die bijzondere samenwerking ontdekten was: “Doen wat je kunt en leven met wat je niet doet”. Of zoals in toenemende mate in zijn geval – leven met wat je niet meer kunt.

Gertjan was één van de stuwende (soms stille) krachten in het CHE. Betrokken, bescheiden, gedreven, diepgaand, open, nieuwsgierig, (eigen)wijs, met humor, veelzijdig en dienend in de complete zin van dat woord… steeds meer stralend vanuit zijn diepste wezen.

We hebben veel waardering voor zijn bijdrage aan de volgende evolutionaire stap hier in Nederland. Wij zijn onder de indruk van al het persoonlijke ‘ont-wikkel’werk dat hij heeft gedaan, dat zich tot het laatst toe manifesteerde in de wijze waarop hij met zijn vrouw Margreeth van der Kooij zijn afscheid van dit leven heeft vormgegeven. Wij voelen ons zeer met Gertjan en met Margreeth verbonden. Het citaat op zijn afscheidskaart past hen zeer:

“De lengte van je leven kun je niet veranderen, wel de diepte”
(Dirk Brossé)