Organisatie

Binnen de georganiseerde cirkels van het Center for Human Emergence maken we gebruik van de basisprincipes van Chaordisch organisatie ontwerp, waarmee de bestemming en de uitgangspunten vorm gegeven worden en Holacratisch werken, dat dient om ons in beleid en besluitvorming te ondersteunen. Daarnaast hebben we ervaren dat een ander gebruik van woorden (taal) de ruimte opent om ook nieuwe energie en toepassing te kunnen toelaten. Een voorbeeld hiervan zijn de benamingen voor de rollen waarin CHE-ers hun eigen verantwoordelijkheden beschrijven.

De bestemming en uitgangspunten vind je hier, de huidige rollen staan hier beschreven

Het CHE als bestuurlijke organisatie, is georganiseerd in samenwerkende zelforganiserende teams (cirkels), die in hoge mate autonoom zijn. Alle cirkels kennen een inrichting naar eigen behoefte met eigen rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft iedere cirkel een verbondenheid met het geheel voor een soepele en efficiënte informatie overdracht en terugkoppeling.

Het CHE als beweging wordt door iedere deelnemer die daar een intrinsieke impuls toe voelt, mede georganiseerd in de vorm van salons, constellaties, projecten en bijeenkomsten waar u aan deel kunt nemen en die in samenspraak met u geïnitieerd kunnen worden.

Het CHE als formele organisatie is een stichting met drie bestuursleden waarvan twee een rol hebben in de Alignment Circle.

Organogram

  • De Alignment Circle vormt het dagelijks bestuur van CHE NL, met daarin projecten, constellaties en salons.
  • De Synnervation Circle omvat CHE Synnervate met daarin commerciële en klantgebonden activiteiten. CHE Synnervate ontmoet en beweegt haar klanten in het zetten van hun natuurlijke volgende stap en doet dit door werkzaamheden op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en opleiding en onderzoek.

Daarnaast heeft CHE NL een Raad van Advies: de Wisdom Council

“It’s not that we need to form new organizations. It’s simply that we have to awaken to new ways of thinking. I believe it makes no sense to spend a lot of time attacking the current realities. It is time to create the new models that have in them the complexity that makes the older systems obsolete. And to the extent that we can do that, and do that quickly, I think we can provide what will be necessary for a major breakthrough for the future.” - Don Beck, grondlegger van CHE International