Nieuws

Geplaatst op 2 april 2013

“Wat is het leiderchap dat CHE NL als gewijd partnerschap in leven nu nodig heeft?” was de vraag nadat Peter Merry eind september uit zijn rollen van Integral Alignment Officer en Lead van het CHE was gestapt. Een aantal mensen die bij het CHE rollen vervullen, merkte dat ze door deze beweging zelf meer dan voorheen voor het CHE gingen staan, meer verantwoordelijkheid voelden en namen. Uitgaand van het beginsel ‘We verklaren creatieve spanning tot nieuw inzicht zich aandient’ werd de tijd genomen om te kijken wat de volgende natuurlijke stap was.

In de tussentijd nam Lisette Schuitemaker als ‘tussenlead’ de honneurs waar. Ze merkte dat de vreugde die dit haar gaf, toenam naarmate ze deze rol meer begon te belichamen. Op 1 maart heeft zij zichzelf voorgesteld in de openstaande rollen en, zoals dat in deze holacratische organisatie gaat, gevraagd of dat ‘werkbaar’ was. Met een unanieme ronde van ‘geen bezwaar’ is zij aangenomen. Dit betekent ook dat zij voorzitter wordt van het bestuur van de Stichting CHE.

De manier waarop Lisette de leidende rollen wil vervullen, is: ruimte scheppend voor wat er via ons als gewijd partnerschap in leven wil gebeuren in deze wereld in transitie en ieder stimulerend om in verbinding met de eigen broncode en in vrijheid daarin de geëigende rol te spelen optimaal gebruik makend van alles wat we de afgelopen jaren samen pionierend hebben ontwikkeld.

Voor alle duidelijkheid hieronder waar de organisatie op mag rekenen:

De purpose van de rol van Integral Alignment Officer is: Aligning the organization internally and externally

De accountabilities zoals we die opnieuw geformuleerd hebben, zijn:

  • Sensing into and feeding in signals from the broader Integral evolutionairy movement;
  • Sensing into the parts and activities of the organisation and taking whatever action is necessary to facilitate ongoing alignment with our Purpose, Principles and Mission;
  • Sensing into what is emerging in life. Facilitating our partnership in aligning with that direction, internally within the organisation and externally in relation to context.

General Accountabilities for Lead Links of Circles:

  • Drive for results to meet the Purpose as set out by the Higher Circle;
  • Create annual plan and budget (see policy point “Jaarplannen” 27.10.08);
  • Decide on resource allocation;
  • Appoint souls to roles;
  • Appoint Lead Links to sub-circles;
  • Provide Annual Report (see policy point to come);
  • Host Operational meetings.

Waarbij het zo is dat CHE NL holacratisch geen ‘hogere cirkel’ heeft die een doel stelt maar dat dit door de Alignment cirkel zelf wordt gedaan. De Lead van de Alignment cirkel heeft daarbij als accountability: Contact onderhouden met CHE internationaal en met de oprichter