Nieuws

Geplaatst op 9 april 2013

Hoe krijg je Vat op Verandering? That’s the question…. Het oude systeem nadert zijn houdbaarheidsdatum. De economische, ecologische, financiële en bestuurlijke systemen zijn aan drastische vernieuwingen toe, die op alle gebieden van ons leven zullen doorwerken. De CHE-Teleseminar serie over ‘Change Dynamics’, die gaat plaatsvinden van juni t/m september 2013 zal je vat geven op de werking en omgang met verandering. De serie biedt inzicht in hoe verandering op persoonlijk, organisatie of maatschappelijk niveau zich voltrekt en wat de randvoorwaarden zijn om zonder stagnatie of diepe val de overstap naar een nieuwe complexere werkelijkheid te kúnnen maken.

Steeds meer mensen ervaren de grote veranderingen die zich aan het voltrekken zijn: intense, non-lineaire, onverwachte, fundamentele veranderingen. Veel van hen begrijpen die veranderingen niet en hebben het gevoel dat ze hun grip op de omgeving en de snel veranderende samenleving verliezen. De levensomstandigheden nu ZIJN verandering en zelfs dat verandert weer. Dat triggert angst en onzekerheid bij mensen. Niemand heeft echter een sluitend antwoord, ook onze politici en captains of industry niet. En als de mensen hun vertrouwen in de leiders verliezen…..

Hoe komen we uit deze patstelling? Oplossingen vinden voor de symptomen of de deelproblemen lijkt niet meer te werken. Alles blijkt met elkaar verbonden en interdependent. Wij begrijpen intussen dat je naar het hele systeem en de onderlinge samenhang moet kijken en van daaruit kunt bepalen wat de passende antwoorden zijn. Het wordt hoog tijd om het oude systeem te vervangen door een meer overall perspectief waarin ruimte bestaat voor verschillende deelperspectieven. Bovenstaande overwegingen vormen de grond van ALL CHANGE!

Deze teleseminar-serie gaat het thema veranderingsdynamiek in een aantal dimensies uitwerken en maakt daarbij o.a. gebruik van de methodiek en mogelijkheden van Spiral Dynamics Integral.

De serie van zes seminars bestaat uit:

* De teleseminars worden vooraf opgenomen. De datum geeft weer vanaf wanneer de recording is te beluisteren.

 • Heden* – Een intro-teleseminar over Spiral Dynamics Integral
 • 3 juni* – Dr Don Beck’s Interview with Peter Merry on Change Dynamics
 • 15 juni – Live Maestro discussion on Change Dynamics
 • 17 juni* – Dr Ichak Adizes interview with Marilyn Hamilton, talking on Organisational Change
 • 29 juni – Live Maestro discussion on Organisational Change
 • 1 juli* – Dr Jean Houston in an interview with Peter Merry talks on Cultural Change
 • 13 juli – Live Maestro discussion on Cultural Change
 • 15 juli* – Cindy Wigglesworth interview by Marilyn Hamilton on Personal Change
 • 27 juli – Live Maestro Discussion on Personal Change
 • 29 juli* – Integration and Next Steps in Navigating Change with Marilyn Hamilton
 • 10 augustus – Live Maestro Discussion around Integration and Next Steps.
Het introseminar is gratis. Voor de vervolgseminars wordt een vergoeding gevraagd van $ 99,- (early bird aanbieding $ 79,- tot 1 juni) die geldt voor deelname, beschikbaarheid van materialen,  toegang tot de seminars en het interactieve forum tot 21 september. Aanmelden of meer informatie op de speciale ‘hubsite’ van de Global CHE’s: www.che-hub.com

Spiral Dynamics Integral als theoretisch en praktisch kader

SDi (Spiral Dynamics Integral) is een prachtig instrument om te analyseren wat er op individueel, organisatie- en maatschappelijk niveau aan de hand is. De werkelijke waarde ligt in de mogelijkheden voor toepassing: de perspectieven op de verschillende soorten verandering, hoe we de voorwaarden waaronder verandering plaatsvindt op waarde kunnen beoordelen en hoe we kunnen bijdragen aan het creëren van de condities die organische en duurzame verandering helpen.

Het uitwerken en verdiepen van dit soort vragen is de grote kracht van SDi, dat niet voor niets vaak de ‘De theorie die alles verklaart’ als predikaat krijgt.

Lokale aktiviteiten

Naast deze wereldwijde ALL CHANGE! webinars zal een aantal lokale CHE’s waaronder het CHE NL ter plekke ALL CHANGE! Salons, dialogen, workshops en seminars organiseren die ontworpen zijn om de algemene theorie te relateren aan lokale voorbeelden en toepassing in de praktijk.

Meer informatie

Volg de website, CHE NL ALL CHANGE! Facebook group, Newsletters en extra berichten van het CHE en CHE-Synnervate voor actuele updates.

Meer informatie vind je in de Engelstalige versie van dit bericht en op de ‘hubsite’ van de Global CHE’s: www.che-hub.com.

Voor meer informatie in Nederland: Anne-Marie Voorhoeve, strategic connector CHE NL, anne-marie@humanemergence.nl

[bijgewerkt: 13 mei 2013]