Constellaties

Wat is een CHE Constellatie?

CHE Constellaties zijn groepen mensen met belangstelling voor een integrale aanpak van specifieke vraagstukken of vakgebieden. Voorbeelden hiervan zijn constellaties rond de thema’s Politiek, Geld, Health, Presencing Yin en Coaching. In deze constellaties worden thema’s die relevant zijn voor deze tijd van verandering, bespreekbaar en werkbaar gemaakt in verbinding met de bestemming en uitgangspunten van het CHE en met toepassing van het gedachtegoed. Met integraal bedoelen wij: in zijn geheel, samenhangend, coherent, zodat alle aspecten worden meegenomen: objectief én subjectief, collectief én individueel. Daarmee ook: hoofd, hart en buik.

“De huidige tijd vraagt om nieuwe oriëntaties, nieuwe manieren van leven, werken en organiseren. We zoeken praktische wegen om een samenleving vorm te geven waarin samenhang en duurzaamheid voorop staan. Het CHE brengt mensen bij elkaar die zich daarvoor willen inzetten. Ik verwacht van het CHE baanbrekende bijdragen aan de maatschappelijke vernieuwing.” – Herman Wijffels, CHE Wisdom Council

Zelf een CHE Constellatie beginnen?

Spreken de uitgangspunten en gedachtegoed van het CHE je aan? Wil je bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling van en binnen je eigen interesse en/of vakgebied? Het CHE faciliteert mensen en groepen die bepaalde inhoudelijke thema’s gezamenlijk willen uitdiepen en vormgeven. Wat we te bieden hebben: ervaring met integrale organisatie principes en werkvormen (o.a. Meshworking, Theory U, Art of Hosting, AQAL), communicatiekanalen (o.a. nieuwsbrief en salons) en een breed netwerk van mensen die een integraal perspectief hanteren.

Hoe zijn CHE Constellaties georganiseerd?

Samen met mensen met dezelfde interesse en passie voor integrale vernieuwing, organiseert een constellatie zichzelf. Vanuit een gemeenschappelijk doel dat ieders belang omsluit en overstijgt, wordt met een aantal principes van werken het proces aangegaan. Hierbij krijgt u desgewenst ondersteuning en begeleiding. ‘CHE Constellaties’ is een verzamelnaam voor (kennis)netwerken, ‘communities of practice’ en praktische, bewuste samenwerkingsverbanden.

In het begin zal het accent vaak liggen op kennis maken en kennis uitwisselen (netwerken), waarna de stap gezet kan worden naar samen leren en innoveren. Een volgende stap kan een verdere verdieping zijn – in samenwerking -, om zo tot praktische implementatie van de nieuwe inzichten te komen. Belangrijk hierbij is de gezamenlijke wens en intentie, het opzij kunnen zetten van persoonlijke ego’s en het luisteren naar wat er op komt in de groep als systeem. De essentie van de ervaringen van de groep worden vastgelegd en gecommuniceerd binnen het CHE en met externe geïnteresseerden.

Download hier de CHE constellaties flyer v.1.5.Blog: Holacracy bekeken vanuit yin (Lisette Schuitemaker)
Wat een goed idee was dat om het boek ‘Holacracy’ van Brian Robertson, de bedenker van het gelijknamige management systeem voor een snel veranderende wereld, te lezen met de ogen van yin. In eerste instantie lijkt dit bestuurssysteem dat het CHE in 2009 al installeerde en wat door CHE Synnervate verder in de wereld wordt gebracht, met z’n strenge rolverdeling en vergaderregels nogal yang oftewel gericht op actie in de buitenwereld. Lees meerConstellaties die nu actief zijn:


Arielle Brouwer Ariëlle Brouwer
Constellation Yin
E-mail


Call-WoltersA Anja Wolters
Health
E-mail


peter vd vliet-0000 Peter van der Vliet
Integral politics
E-mail


Constellaties die in opbouw zijn:


SONY DSC Allard de Ranitz
Integral Coaching
E-mail


SONY DSC Allard de Ranitz
Integral Leadership
E-mail


SONY DSC Allard de Ranitz
Integral Projectmanagement
E-mail


Call-VoorhoeveA1 Anne-Marie Voorhoeve
Constellation Energetics
E-mail