Nieuws

Geplaatst op 14 december 2015

Verankerd in verbonden leven
Toen ik in contact kwam met het net opgerichte CHE, sprong bij mij de vonk over. Hier wilde ik aan bijdragen. Aan verspreiden van inzicht in ons individuele en collectieve handelen via de wereldbeelden die Spiral Dynamics integral schetst. Aan het in eigen land vinden en zetten van de volgende stap in onze menselijke ontwikkeling. Aan met de organisatie zelf dienen als levend lab van wat het betekent om je in het web van alle leven één te weten en tegelijkertijd je unieke eigen bijdrage te leveren.

Binnen het CHE heb ik geleerd om co-creatieve processen te faciliteren, om in besprekingen en vergaderingen open te zijn voor wat tussen ons wil ontstaan, om Holacracy als bestuursysteem in te voeren. Meer nog dan dat, ben ik binnen het CHE gegroeid in bewustzijn. Ik ben dieper verankerd geraakt in verbonden leven, in het ene universele leven waar we allemaal deel van uitmaken. Dit door altijd maar weer spanningen aan te gaan, door elk halfjaar in de interne retreat een grens te verleggen, door samen te ontdekken hoe we emergent kunnen werken. Door niet onze wil op te leggen aan de werkelijkheid maar steeds opnieuw te kijken wat er wil, door de stilte te raadplegen als onze drukke minds het niet meer wisten, door erbij te blijven als het spannend werd. Functioneren binnen het CHE heeft al die jaren gevraagd om eerlijk durven zijn, tevoorschijn komen, gevoelens en gedachten onder ogen zien en durven laten gaan. Het was tien jaar van rekken en strekken. Geestelijke Pilates, zogezegd.

Waar ik het CHE binnenkwam met het verlangen om weer op een groter toneel te spelen, zo voel ik nu de drang om juist naar binnen gaan, om het klein te houden, om in stilte te spelen met woorden die zinnen worden van een boek dat nog te bedenken is. Het schrijven dat ik er de afgelopen jaren bij heb gedaan, wil een grotere plek in mijn leven innemen. Ik kan niet anders dan daar gehoor aan geven. Tegelijkertijd kan ik alles wat ik binnen het CHE heb geleerd en ontwikkeld inzetten in mijn voorzitterschap van de Findhorn Foundation (www.findhorn.org), het 53-jarige holistische centrum in Schotland waar ik jaren geleden mijn spirituele thuis vond.

Het CHE heeft de wereld voor me betekend. Ik heb meer gekregen dan ik gegeven heb en ik ben iedereen dankbaar die het CHE heeft willen mee-maken. Binnen het CHE blijf ik nog lid van het stichtingsbestuur, van de Constellaties Politiek en Yin en het schrijverscollectief. Hoewel ik de hechte samenwerking zal missen, verheug ik me erop te zien wat de nieuwe dragers er van gaan maken.

Lisette Schuitemaker