Nieuws

Geplaatst op 14 december 2015

Op zoek naar het Universele Hart, Anne-Marie Voorhoeve, strategic connector

CHE nodigt mij telkens uit een vollediger mens te zijn met alles wat ik in mij draag. De spirituele dimensie in mijzelf verder wakker te maken en te integreren in mijn dagelijks doen en laten, zeer verbonden met het aardse en het gewijde. Ik voel mij gesteund praktijk te ontwikkelen en in de ontdekkingsreis te geloven in onszelf als bron voor het niet-weten, voor nieuwe manieren van werken en verbinden. Dat maakt tastbaar hoe we in relatie staan, betekenisvol vanuit Zijn. En draagt bij aan ons co creatie vermogen. CHE maakt dit doen deelbaar, overdraagbaar en werkt magnetiserend en katalyserend. Met plezier en gemak, wrijving en glans – alles van het leven is in onze cirkel en we proberen ons ermee te verhouden zodat het er mag zijn.

In al die jaren (vanaf 2005) blijft bij mij de verwondering en vreugde over de kracht van je hart als kompas, om daarmee condities te creeeren om samen te werken. De eenvoud én de complexiteit het hart open te houden en te luisteren, vooral in het niet-weten. Daar werken CHEers aan. Onze purpose en principles gidsen ons, evenals onze beoefening van BICEPS in onze retreats, wat mij nog dagelijks helpt. Het grote CHE evenement Klaar om te Wenden!? waar ik me in 2006 vol aan committeerde, ontwerpen, ontwikkelen, organiseren was de eerste belangrijke proeftuin. Het leverde succes en vrienden voor het leven in CHE. Het mede bouwen aan CHE zelf, de EuroConfabs, projecten als Malaria no More!, MachaWorks Zambia, MDG5 Meshworks, The Hague Center’s projecten in Brazilie met de COPs in Kopenhagen en Mexico, het Turquoise research, YIN … en zo veel andere activiteiten waarin het Doen vaak voorging op het Weten… de duiding door CHE maten met jullie rijk geschakeerde kennis van bewustzijnsontwikkeling en levenservaring: het heeft allemaal bijgedragen aan mijn groeipad, op zoek naar nieuwe paradigma’s.

In mij zit diep verankerd dat ik tot grotere betekenis kom in de relatie tot de ander, tot de natuur, de kosmos. De meest geoefende is in de relatie tot medemensen. Ik ben zo geinspireerd en dankbaar voor de richtingwijzers van Spiral Dynamics integral en de andere methodieken die wij met elkaar beoefenen, toepassen, verder ontwikkelen. De uitdaging die CHE bood om met geomancy, energetics, constellatiewerk, met de niet zichtbare wereld in contact te komen en in co creatie te gaan, is een groots cadeau.

En dan Meshworking… toen ik de eerste keer Don Beck’s artikel hierover las, weet ik nog dat mijn adem stokte, wow dit wilde ik kunnen, ja Meshweaver wilde ik worden! Ik ervaarde dat er een heel nieuw speelveld voor mij lag; overigens zonder dat dat concreet was, met heel veel niet-weten. Na PR, marketing, experience communicatie was meshworking de volgende stap in mijn professionele ontwikkeling, met inspiratie die handvatten geeft voor onderlinge verbindingen te (onder)zoeken, talenten te zien, krachten samen te brengen, polariteiten te onderzoeken, het niet zichtbare te ontmoeten. Een nieuwe wereld met zo veel dimensies.

Wat hebben we samen rigoureus ermee geexperimenteerd en meshworking als visie, methodologie en programma ontwikkeld tot een zinvolle praxis voor samenwerken. Allerlei verschillende theorieen en ervaringen hebben we erin geincorpereerd, beoefend, beschreven en zo bouwen we verder aan onze ‘Meshwork Body of Knowledge’, die we aanbieden aan de wereld in transitie en dat relevant is in de huidige tijd. Dat vervult me van trots en nederigheid tegelijk.

In Klaar om te Wenden?! riepen Don Beck, Ervin Laszlo en Herman Wijffels ons op voor te gaan in de transitie. Ik ga door met de meshwork activiteiten die ik ontplooi in the Hague Center, met Ervin Laszlo in the Club of Budapest, Barbara Marx Hubbard met Meshworking the Wheel of Co Creation, met Integral City Inc. en anderen, gedreven door mijn zoektocht naar mijn bijdrage aan heelheid in de wereld. Als laatste noem ik SQ21 team.nl om spirituele intelligentie in NL te brengen, in eerbied voor, erkenning aan en met dankbaarheid voor onze samenwerking: Gertjan Broekman.


Ik ben mij bewust van kantelpunten in mijn leven die de weg openden naar het nieuwe. De ontdekking van CHE is daarin heel wezenlijk en waarachtig. De moed die ik heb te ontmoeten baseer ik op de verbinding met zo velen in CHE. Ik ben daar diep dankbaar voor en probeer door te geven wat ik ontvang, met de wens daarmee het leven te dienen. Het Universele Hart vergroot zich. Ik dank jullie allen en CHE, zichtbaar en onzichtbaar.

Ik dank ook mijn familie, en ons gezin met Maarten, Marianka en Christiane Vlam voor het mede mogelijk maken en meegaan op deze weg. In liefde bloeiende.
Anne-Marie Voorhoeve
THC – The Hague Center for Global Governance, Innovation & Emergence, co founder