Nieuws

Geplaatst op 28 januari 2014

CHE Constellaties zijn groepen mensen met belangstelling voor een integrale aanpak van specifieke vraagstukken of vakgebieden. In constellaties maken de deelnemers thema’s die in deze tijd van veranderingrelevant zijn bespreekbaar en werkbaar in verbinding met de bestemming en uitgangspunten van het CHE en met toepassing van het gedachtegoed. Toen de constellatie leads medio januari bijeenkwamen en onderzochten wat de verbindende factoren zijn waarop constellaties hun werk doen, leverde dat bijzondere uitkomsten op.

De vier constellaties
Binnen de strategie van het CHE: “We spelen in Nederland een rol van betekenis – doe je mee?” opereren er op dit ogenblik vier constellaties:

Politiek
De constellatie Politiek komt samen rond de vraag: ‘Hoe ziet een politiek eruit die uitgaat van samenwerking en dialoog over het gemeenschappelijk te bereiken doen in plaats van belangenbehartiging, strijd en discussie?

Gezondheidszorg
De constellatie Health richt zich op het verkennen en bevorderen van integrale gezondheid met als kerndoelstelling: Het bevorderen van welzijn door het ervaren van eenheid.

Yin
De constelatie Yin heeft de wens de vitale vrouwelijke krachten te (her)ontdekken en te beleven, om ze te waarderen en te vieren en dit te delen met anderen.

Energetics
De constellatie Energetics doet onderzoek naar de rol en functie van energetisch werk als persoonlijk practitioner, binnen het CHE en in de samenleving.

Overeenkomst in benadering
Al deze onderwerpen hebben in hun diversiteit een verschillend groepsproces en een uiteenlopende invulling van hun activiteiten. De energetische constellaties zijn meer naar binnen gericht met een nadruk op ervaren, de maatschappelijke meer naar buiten met een nadruk op manifesteren; althans, zo lijkt het op het eerste gezicht. Wat bleek toen wij nader met elkaar in gesprek en onderzoek kwamen, is dat juist de component van zelfbewuste aanwezigheid, de verbinding van het zelf met de groep, met het onderwerp en de buitenwereld, als vanzelf aanleiding gaf voor ontwikkeling in het werkveld. Deze ontwikkeling geeft naast de taal van het werkveld ook ruimte aan nieuwe taal, gesprekken en duidingen die nodig zijn om de eerstvolgende stappen in de samenleving te kunnen maken en vanuit dat perspectief verandering te voeden.

Van binnen naar buiten
De onderliggende waarde in alle constellaties is: het persoonlijke binnenwerk is een wezenlijk element in wat er te doen is in de wereld. Alle constellaties hebben een praxis die het innerlijke bewustzijn verhoogt. Van daaruit kijken de deelnemers naar verandering in de uiterlijke wereld. Alle constellaties beginnen met zich eigenmaken van “Doen door niet te doen.” Met dit vertrekpunt kijken ze naar de beschikbaren informatie – feitelijk, gevoelsmatig, energetisch, individueel en collectief – en ontstaat nieuw inzicht in het werkveld.
De komende maanden gaan we aan de slag met een ‘oogst’-proces van deze ervaringen zodat we hieruit onze ontwikkelingen kunnen beschrijven en verder kunnen delen.

Belangstelling?
Dit jaar willen we nieuwe constellaties opstarten voor Onderwijs, Geld en Integraal Organiseren. Mocht dit werk je aanspreken en mocht je interesse hebben om een constellatie te starten of aan een constellatie deel te nemen, neem contact op met allard@humanemergence.nl