Nieuws

Geplaatst op 7 oktober 2012

Constellaties zijn een manier waarop het CHE mensen, onderwerpen en persoonlijke en professionele groei bij elkaar brengt. Ze komen voor in de vorm van projecten, tijdelijke dialooggroepen (mensen die een aantal keren samenkomen om zich over een onderwerp te buigen), ‘communities of interest’, ‘communities of practice’ en ‘systems of influence’. Specifieke constellaties die nu op meer en minder regelmatige basis bijeenkomen zijn:

  • Politiek: een gesloten groep met mensen die vanuit eenheid op verschillende niveaus en manieren kijken wat het huidige politieke systeem kan
  • Gezondheid: een groep mensen uit het veld die samen toewerken naar het zijn van een ‘system of influence’ en die gezamenlijk het systeem van gezondheidszorg willen vernieuwen vanuit hun eigen praktijk en bekeken door de ogen van het concept Heelheid.nu Ze werken vanuit hun verschillende disciplines samen waarbij ze op onconventionele manier aankijken tegen gezondheid en de systemen die dit moeten bevorderen.
  • Yin: een ‘community of interest’ die werkt met concepten van onthullen en onderzoeken van de yin-energie en het bevrijden van de vrouwelijke aspecten zodat die in de wereld zoals die zich nu ontwikkelt tot uitdrukking kunnen komen.
  • Geld (sluimerend) tijdelijke dialooggroep waarin de rol van geld en aanpalende systemen onder de loep werden genomen om te zien hoe, of en wanneer nieuwe systemen opkomen

In opstartfase:

  • Constellaties voor Coaching, Integral advice & Leadership en Integral Project Management. Voor  mensen die geïnteresseerd zijn om hieraan mee te doen, is de contactpersoon allard@humanemergence.nl
  • Verkennende gesprekken worden op dit moment gevoerd met dirigent Chris Pouw om te kijken naar een mogelijke constellatie voor stem & geluid healing met professioneel orkest en zangers als instrumenten voor persoonlijke transformatie.

Download CHE constellaties flyer v.1.5.