Nieuws

Geplaatst op 14 april 2015

De afgelopen periode is er vanuit het initiatief Stromend Onderwijs op een integratieve wijze gewerkt aan de opstart van een CHE Constellatie Stromend Onderwijs. Die onderzoekt de vraag op welke manier integrale bewustwording een plek kan krijgen in het onderwijs. Wat als de kwaliteiten van leerlingen en inspiratie de uitgangspunten zijn van het curriculum?

Hierbij stelt zij zich onder andere de volgende vragen:

  • Hoe ziet onderwijs er uit als de kwaliteiten van leerlingen en inspiratie de  uitgangspunten zijn van het curriculum?
  • Hoe ziet onderwijs er uit als het ontwikkelen van het intuïtieve/creatieve vermogen als even belangrijk gezien wordt als de ontwikkeling van het rationele denken?
  • Hoe ziet onderwijs er uit als de spontane creatieve mogelijkheden die vanuit de interactie in het moment ontstaan,  een vaste plek krijgen?
  • Hoe kunnen we docenten die net als wij naar nieuwe wegen zoeken inspireren en faciliteren?

In deze zoektocht werkt de Constellatie in nauwe samenwerking met Stromend Onderwijs, een groep practitioners uit het onderwijs. www.stromendonderwijs.nl Het Stromend Onderwijs Collectief gelooft in een verandering die ontstaat als leerkrachten vanuit eigen ervaring geïnspireerd raken te experimenteren met nieuwe werkvormen. Werkvormen die eenvoudig geïntegreerd kunnen worden in het bestaande curriculum. Uit recente pilots, zoals massage in de klas, mindfulkids en kinderyoga, blijkt dat klassen rustiger en evenwichtiger worden. Er ontstaat een natuurlijk rustpunt ten opzichte van de alom aanwezige drukte van onze tijd.

Onderwijs gaat stromen wanneer het ‘aanwezig zijn’ centraal staat. Pas als we leren aanwezig te zijn komen we in contact met de diepere stroom in onszelf. Dan wordt het mogelijk om de geweldige potentie van ‘flow’ herkenbaar en beschikbaar te maken voor leerlingen. Het gevolg is o.a. meer rust, betere concentratie, toegang tot creativiteit en diepte. Ook blijkt uit onderzoek dat de onderlinge verbondenheid en verdraagzaamheid van nature tot stand komt naarmate leerlingen beter verbinding weten te maken met hun innerlijk.

Meer informatie:

Hans Kunneman, lead CHE Constellatie Stromend Onderwijs – mailto:hans@humanemergence.nl