Nieuws

Geplaatst op 26 juli 2011

CHE Constellatie Integral Health werkt aan Integraal Gezondheidscentrum “Heelheid.nu”

Anja Wolters (constellation lead) en Jan-Willem van Aalst

In de samenleving groeit de roep om een meer integrale aanpak van gezondheids­zorg. Men accepteert niet meer dat een behandeling zich slechts richt op het onderdrukken of bestrijden van symptomen. Steeds meer onderzoeksresultaten geven nieuwe inzichten in de bron van ziekte en gezondheid. Vanuit het gedachtegoed van het CHE (purpose & principles) bediscussiëren de leden van de CHE Integral Health constellatie deze nieuwe inzichten. Inmiddels werken de constellatieleden aan de oprichting van een integraal diagnostisch gezondheidscentrum met werktitel “Heelheid.nu” (www.heelheid.nu). Het doel daarvan is:

Missie: een katalysator te zijn voor het manifesteren van heelheid in de samenleving in Nederland, vóór de wereld, met breed draagvlak van relevante betrokkenen, aansluitend op de bestaande praktijk, en innoverend naar de volgende stappen daarin.

Heelheid.nu is het eerste diagnostische gezondheidscentrum in Nederland dat totaal welzijn bevordert met een waarlijk integrale aanpak. Kenmerken hiervan zijn:

  • Uitgaan van gezondheid als de natuurlijke staat van zijn;
  • De diagnose richt zich op symptomen én de oorzaak van de ervaren blokkades;
  • Reguliere diagnostiek wordt aangevuld met complementaire inzichten;
  • Er is een volledig wederkerige relatie tussen cliënt en hulpverlener;
  • Heelheid.nu onderzoekt hoe oude en nieuwe theorieën, benaderingswijzen en behandelingen kunnen worden geïntegreerd;
  • Behandeling is gericht op het scheppen van de meest gunstige omstandigheden om het zelfherstellende vermogen te faciliteren en te bevorderen;
  • Heelheid.nu opereert in het brede netwerk van innovatie-initiatieven in gezondheidszorg.

De diagnose van de blokkades van een cliënt gebeurt door generalisten, op een integrale wijze (‘Integraal’ in de zin van Wilber’s Integral Theory). Het begeleidingsproces vindt plaats door een zorgvuldige combinatie van gespecialiseerde (gelieerde) hulp­verleners, die het gedachte­goed, de missie, visie en werkwijze van Heelheid.nu kennen, onderschrijven en toepassen.

Heelheid.nu wordt op een chaordische manier vormgegeven. De constellatieleden bewandelen de ‘stepping stones’ van het Chaordic design process. De purpose en principles zijn geaard; nu zijn de stappen ‘roles’ en ‘concept’ actueel. Dit weerspiegelt zich in de samenstelling van de constellatie: enkele leden vertrekken, nieuwe leden melden zich.

Naast diagnose en begeleiding, vormen opleiding en onderzoek een belangrijk aspect van Heelheid.nu. Er is een natuurlijke verbinding aan het ontstaan met het initiatief “Huis der Nederlanden”, dat beoogt een kenniscentrum voor gezondheidszorg te openen op locatie van Paleis Soestdijk.

Heelheid.nu gaat ergens in 2012 haar deuren openen. De constellatieleden schrijven tot september aan een business plan, en in de periode daarna vinden gesprekken plaats met een aantal mogelijke investeerders.

Het is een prioriteit van het CHE om de organisatie en het gedachtegoed beter te gaan koppelen aan de maatschappij om ons heen. Daarom faciliteert het CHE groepen mensen die bepaalde thema’s gezamenlijk willen uitdiepen en vormgeven. Dit gebeurt in “constellaties” waarin mensen met dezelfde interesse en passie voor vernieuwing zichzelf organiseren  Wil je meer weten over constellaties of er zelf één beginnen, neem dan contact op met Michiel van der Doorn, michiel@humanemergence.nl