Nieuws

Geplaatst op 8 oktober 2012

Beste CHE-vrienden, in alle spiralende cycli van het leven is er steeds een begin, een midden en een einde. In het CHE blijven we rigoureus en speels experimenteren met wat het werkelijk betekent om de volste uitdrukking van leven te zijn. Wil onze organisatie authentiek zijn, dan moet ik dat als oprichter en Lead belichamen.

Sinds de zomer van 2012 ben ik in toenemende mate betrokken geraakt bij een sociale onderneming die integrale evolutionare scholing wil aanbieden aan voortgezet, hoger en algemeen onderwijs. Hierbij willen we de hoogste kwaliteit en breedste toegankelijkheid koppelen aan de beste online leeromgevingen gecombineerd met persoonlijke transformerende ervaringen. Deze betrokkenheid is gegroeid uit mijn werk met de Wisdom University en het vraagt meer en meer van mijn aandacht. Onlangs kreeg ik de post Vice-President for Organisational Learning and Design aangeboden waarbij me werd gevraagd om ook een sleutelrol te spelen in de ontwikkeling van het curriculum – met dankbaarheid heb ik daar ‘ja’ tegen gezegd.

Na een maand innerlijk beraad ben ik op de Governance vergadering van de Alignment Circle op 28 september uit mijn rollen van Integral Alignment Officer en Lead van het CHE gestapt. Gegeven mijn nieuwe focus, had ik niet het gevoel dat ik me er in alle eerlijkheid toe kon verbinden om alle verantwoordelijkheden en taken van die rol te blijven vervullen. Ik merkte dat het energetisch beheren en aansturen van twee organisaties van deze omvang teveel voor mij was. Staande de vergadering hebben we de rol van ‘Oprichter’ gecreëerd, die een plek krijgt in de Wisdom Council en hebben we mij in de rol benoemd. Waar de organisatie bij deze rol op rekent is:

  • Een verbinding te zijn met de impuls tot oprichting van het CHE NL
  • Het verhaal van het CHE NL met integriteit vertegenwoordigen
  • Lid zijn van de Wisdom Council
  • Het CHE NL energetisch te volgen, te overleggen met de Organisational Spaceholder alsmede waar passend de Lead en Rep Links van de Alignment Circle op de hoogte te stellen van ontwikkelingen

Het was een opluchting te voelen hoe natuurlijk en gracieus deze overgang plaatsvond. Ik ben dankbaar voor de steun die ik al die jaren van jullie allen heb gekregen, met name van degenen die met mij hebben deelgenomen aan onze Alignment Circle. Zeven jaar geleden kwam ik met de formulering van de bestemming en de uitgangspunten van het CHE NL. Het was een prachtige synchroniciteit dat we op mijn laatste Governance vergadering ook de laatste hand legden aan de nieuwe bestemming en uitgangspunten, zoals die met bijdragen van velen van jullie samen tot stand zijn gekomen.